Alfa Plam: Poklon akcija za kupce

U periodu od 5. oktobra do 5. novembra ove godine, ili do isteka zaliha, vranjska kompanija Alfa Plam organizovaće poklon akciju za potrošače.

Pravo učešća imaju svi građani Republike Srbije koji u navedenom periodu kupe proizvode Alfa Plam-a, na koje se akcija odnosi, a to su: Alfa 70/90 Termo, Alfa 70/90 Favorit, Alfa 70/90 Dominant, Alfa 70/90 Donna, kao i za celokupni asortiman proizvoda na pelet.

- Kupovinom navedenih artikala u periodu trajanja akcije krajnji potrošač stiče pravo učešća u akciji.

Svaki kupac štednjaka Alfa 70/90 Termo, Alfa 70/90 Favorit, Alfa 70/90 Dominant, Alfa 70/90 Donna stiče pravo na jedan set dimovodnih cevi u boji proizvoda.

Set dimovodnih cevi sadrži cev dužine 1 metra, cev dužine 0,5m i dve "krivine".

Svaki kupac bilo kog proizvoda na pelet iz asortimana kompanije Alfa-Plam na poklon dobija usisivač za pepeo - navode iz Alfa Plam-a.

Kako bi ostvarili pravo na poklon, krajnji kupci treba da kopiju fiskalnog računa sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG, broj kontakt telefona) pošalju najkasnije do 10. novembra na adresu Alfa Plam AD, ul. Radnička 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Za učešće u akciji Alfa-Plam poklanja“ ili skenirano na e-mail: [email protected]

- Kako bi krajnji kupac ostvario pravo na poklon, na fiskalnom računu mora biti jasno naveden model proizvoda za koji je taj račun izdat.

Prilikom slanja kopije fiskalnog isečka, potrebno je naglasiti boju štednjaka na čvrsto gorivo.

Jedan fiskalni račun se može poslati samo jednom.

U slučaju višestrukog ponavljanja istog fiskalnog računa (praćenje na osnovu broja fiskalnog isečka), poklon dobija učesnik koji je prvi poslao navedeni račun - navode iz Alfa Plam-a.

Pokloni će se distribuirati na nedeljnom nivou u periodu trajanja akcije, a najkasnije zaključno sa 30. novembrom.

Fiskalni računi koji ne sadrže potrebne podatke (model proizvoda), kao i oni koji nisu izdati u periodu akcije neće biti uzeti u razmatranje.

Učestvovanjem u akciji učesnik daje pravo organizatoru da prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, prezime, adresu, JMBG i telefon).

Ovako prikupljeni podaci biće korišćeni u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, isključivo u svrhu sprovođenja akcije i za vreme koje je potrebno za potpuno sprovođenje.

Učesnik akcije može u svakom trenutku tražiti pristup svojim podacima, njihovu izmenu i dopunu ili brisanje odnosno opoziv saglasnosti za njihovu obradu.

U slučaju opoziva saglasnosti za obradu, učesnik gubi pravo na učešće u akciji.

Najnovije vesti