Šta zapravo donosi reorganizacija JP Urbanizam

Odbornik Demokratske stranke (DS) u Skupštini grada Vranja Perica Janković kritikovao je na poslednjoj sednici gradskog parlamenta okolnost da je na dnevni red stavljen Program rada i finansijski plan JP Urbanizam Vranje, preduzeća koje je u fazi preregistracije i promene naziva, ukazujući da će samim tim odbornici morati da u dogledno vreme se usvoje novi program i novi finansijski plan novog preduzeća.

Preduzeće će dopuniti delatnost izuzimanjem nadležnosti od druga dva lokalna JP i to "upravljanje putevima" (od JP Vodovod) i "osvetljenje" (od JKP Parking servis) i promeniti ime dodavanjem reči "izgradnja" - dakle JP Urbanizam i izgradnja grada Vranja.

- To znači da ovaj dokument koji se zove Program poslovanja i finansijski plan poslovanja JP Urbanizam za mesec dana neće važiti.

Preduzeće pod tim imenom neće postojati.

Za novo preduzeće pod novim imenom biće donet novi Statut i moraće a se donesu novi program rada i finansijski plan.

Neće ima za poslovanje biti dovoljno 24 miliona u sledećoj godini, kako se sada planira, već će im najverovatnije trebati još oko 18 miliona.

To će dotirati Grad, lokalna samouprava će nametnuti zaposlenje novih ljudi za pokrivanje novih poslova i to će udvostručiti broj zaposlenih.

Dosadašnje dobro poslovanje JP Urbanizam i stručne ljude u njemu će sve to što vlast planira poremetiti - kaže opozicioni odbornik Janković.

On dodaje da mu je u neku ruku drago da se preregistracijom JP Urbanizam "praktično priznaje da je gašenje Direkcije za razvoj i izgradnju Vranja bila greška".

JP Urbanizam Vranje u 2019. godini dobilo je dopunu delatnosti, pored dosadašnje koja je podrazumevala urbanističko planiranje prostora i naselja.

U Urbanizmu za sada još uvek radi 12 zaposlenih (9 sa visokom stručnom spremom), a dopuna delatnosti iziskivaće zaposlenje novi ljudi.

Kako se najavljuje biće ih ukupno 25.

Preduzeće se zasad finansira iz vlastitih izvora.

Predlog finansijskog plana za 2019. godinu je 24,1 milion dinara.

Odbornik vladajućeg SNS-a Miroslav Nešić smatra da promene u radu i statusu preduzeća neće izazvati negativne efekte.

- Trenutno mora da bude ovako jer još uvek, osim toga što postoji gradska odluka o preregistraciji, ona nije implementirana, niti je preduzeće preuzelo nove nadležnosti.

Sledeći su koraci izmena statuta, preregistracija u APR-u i to će u narednim mesecima pratiti još koja odluka skupštine i izmena, odnosno donošenje novog programa rada i finansijskog plana tog novog preduzeća - navodi Nešić.

On, u vezi sa ovim pitanjem, smatra da odluka o gašenju nekadašnje Direkcije i potonja preraspodela nadležnosti na dva JP "nije bila greška" aktuelne vlasti.

- Ja sam lično zagovarao tu ideju jer je to preduzeće dugi niz godina bilo mesto otuđene finansijske moći, gde su se trošile pare poreskih obveznika bez ikakve skupštinske kontrole - rekao je Nešić, ukazujući da je ranije izdvajanje JKP Parking servisa iz Direkcije i dobro poslovanje tog preduzeća potvrda da je rasformiranje ovog drugog pravnog lica "bio pravi potez".

Janković iz DS-a, međutim, drži do stava da je trebalo sačekati, jer galimatijas pokrenut u skupštini i u praksi, prelivanjem nadležnosti na relaciji eks Direkcija - Vodovod - Urbanizam - Parking servis, za sada ne donosi ništa dobro.

- Ljudi koji su ostali bez posla u Direkciji, kada su prebačeni u druga JP, nisu imali šta da rade godinu dana, nisu imali ni gde da sede; to se odrazilo na poslovanje svih, a posebno na realizaciju komunalnog programa.

Sada neke od tih ljudi vraćate u jednu izvanrednu firmu, opet ih seljakate, neće to na dobro izaći - smatra Janković.

STOJANČIĆ: Ovo je trebalo uraditi ranije

Branimir Stojančić, odbornik SPS-a (stranke u vlasti) u Skupštini grada Vranja, mišljenja je da je proširenje ingerencija JP Urbanizan trebalo uraditi ranije.

- Zagovarao sam tu ideju još u vreme transformacije Direkcije.

Razlog leži u tome što se mešaju nadležnosti, a to nije dobro.

Konkretan slučaj iz Vodovoda mi to pokazuje na primeru "upravljača puta".

Njemu je pravo mesto ili u nekoj kancelariji pri Sekretarijatu za imovinske odnose ili u Službi za urbanizam.

Nije mu mesto u Vodovodu, kao sada, ali dobro.

Postoji velika konfuzija među zaposlenima, i u Vodovodu i u Urbanizmu, ali ta delatnost koja će preći u Urbanizam zapravo ne povlači velike troškove i rashode, već povlači prihode.

Ranije je Direkcija po osnovu upravljanja putevima imala nekoliko miliona čistih prihoda - otkriva Stojančić.

Nešić uzvraća da javno preduzeće ne može promeniti ime i postati organ uprave, reagujući na takve ideje iz redova opozicije.

- Sekretarijat je deo gradske uprave, ne može pravno da bude javno preduzeće.

Da li su to uspeli da zaobiđu u nekim gradovima i opštinama, to je druga stvar.

Kada smo izdvojili Parking servis, šta bi ostalo od Direkcije? Sekratarijat...

To nije bilo moguće - rekao je Nešić.

KOSTIĆ: Svi prihodi Urbanizma ići će u budžet

Gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić naglašava da će svi prihodi koje će naplaćivati JP Urbanizam i izgradnja ići u budžet grada.

- Sve ono što će oni raditi i naplaćivati, naplaćivaće na komunalnoj infrastrukturi Grada Vranja; dakle to je svojina grada, lokalna samouprava je ulagala u to i prihodi će ići u budžet po tom osnovu.

A, Grad će im subvencionisati troškove koje imaju u obavljanju te delatnosti - prcizira Kostić.

Godine 2016. dogodila se neusaglašenost između odredaba Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim putevima i Zakona o javnim preduzećima, podsetio je.

- Svaka opština našla se u situaciji da bira da li će da likvidira preduzeće, da ide u reorganizaciju ili će njegove nadležnosti poveriti nekom privatniku u vidu koncesija.

Lokalne samouprave nemaju iskustvo sa koncesijama.

Kada se pojavi neko privatno preduzeće obično je kadrovski jače, u pregovorima izdejstvuje bolje uslove u odnosu na ono što može lokalna samouprava u tom partnerstvu da ostvari.

Što se tiče Direkcije, da je obavljena samo promena statusa, opet bi Grad Vranje morao da ih finansira iz budžeta.

Gašenje nije bio hir.

I da je i ostala, Zakon o budžetskom sistemu ne dozvoljava direktno finansiranje javnog preduzeća - kaže Kostić.

Skupština grada na poslednjoj sednici 26. decembra sa 48 glasova "za" dala je saglasnost na Program i plan finansijskog poslovanja JP Urbanizam Vranje za 2019. godinu.

Od Turaka do danas

Pretečom današnjeg JP Urbanizam Vranje smatra se tehnička kancelarija okruga Vranjskog iz 1878. godine, koja je otvorena ubrzo nakon oslobođenja od Turaka. Posle drugog svetskog rata Zavod za urbanizam radi pri opštini.
Sedamdesetih godina prerasta u Direkciju za urbanizam i komunalnu izgradnju opštine Vranje, a kasnije u Komitet za komunalne, stambene, urbanističke i imovinske poslove opštine Vranje. Juna 1988. godine opština Vranje osniva Društveno preduzeće Zavod za urbanizam Vranje. Godine 1998, odlukom opštine Zavod za urbanizam Vranje postaje Javno preduzeće Zavod za urbanizam Vranje. Osnovano je za potrebe izrade prostornih i urbanističkih planova, kao i za vršenje nadzora i tehničkih prijema. Preduzeće je, organizaciono, sastavljeno od tri sektora. Realizaciju svog rada Zavod ostvaruje donošenjem i sprovođenjem godišnjeg programa rada.

Najnovije vesti