Miroslav Nešić

28.02.2018 21:25 » 31.05.2023 08:23

Bez sudskog epiloga

- U tom sudu postojalo je pravilo da se sudije menjaju u sudskoj materiji, ali kada sudija recimo od početka jedne godine preuzme krivičnu materiju,...