Šta predviđa Plan detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera

Aleksandrovačko jezero nadomak Vranja u nekoj doglednoj budućnosti trebalo bi da izgleda ovako - jezero sa branom, bedem, plaža, zelenilo uz saobraćajnice, sportsko-rekreativni tereni, uređeno parkovsko zelenilo, vidikovac, parking prostor i promena namene prostora u površine javne namene.

Ovo predviđa nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera.

Prema tom dokumentu na Aleksandrovačkom jezeru očekuju se i saobraćajnice i definisanje zaštićenog područja Aleksandrovačka slatina, sa zaštitnom zonom u skladu sa Predhodnom Studijom zaštite Aleksandrovačke slatine.

"Izradom Izmena i dopuna Plana stvoriće se planski osnov za rešavanje imovinsko pravnih odnosa, utvrđivanje korišćenja zemljišta, stvaranje uslova za izgradnju i uređenje prostora, stvaranje planskog osnova za izdvajanje površina za javne namene", poručuju iz Gradske uprave Vranja.

U vezi sa ovim planovima, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave u velikoj sali Skupštine grada predstavilo je nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera.

Izmene i dopune plana detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera stavljene su ranije na javni uvid.

Odgovorni urbanista na projektu Tatjana Cvetković na javnoj prezentaciji u skupštinskoj sali predstavila šta je novo u ovom planu.

Po njenim rečima osnovni cilj izrade Izmena i dopuna Plana je preispitivanje planirane namene površina, izmene namena površina i infrastrukturnih koridora, odnosno, definisanje lokacija za javne površine, sadržaje i objekte, u skladu sa važećim Zakonom.

"Očekivani efekti planiranja su: racionalnije i efikasnije korišćenje građevinskog zemljišta, izgradnja infrastrukture, obezbeđenje planskih uslova za razvoj i prosperitet predmetnog obuhvata, usklađivanje interesa privatnog i javnog sektora, zaštita Aleksandrovačke slatine i zaštita životne sredine uz primenu adekvatnih mera zaštite.

Granica građevinskog područja ostaje nepromenjena u odnosu na važeći Plan detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera.

Promena pojedinih površina ostale namene u površine javne namene urađena je u skladu sa potrebama investitora, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i drugim propisima", navela je ona.

Veštačka akumulacija

Aleksandrovačko jezero formirano je 1964. godine kao veštačka akumulacija. Prvobitna namena mu je bila navodnjavanje voćnjaka i povrćnjaka u okolnim selima. Pripadalo je u početku kombinatu "Poljoprodukt", koji je u međuvremenu propao, pa je brigu o jezeru preuzela opština Vranje. Jezero je izgubilo svoju prvobitnu namenu i postalo izletište, koje je vremenom postalo mesto rekreacije i ribolova. Međutim, godinama već zatvoreno je za kupanje, ribolov, navodanjavanje i napajanje stoke.

Ciljevi izrade Plana su definisanje lokacija za javne površine, sadržaje i objekte, promena namene određenih podcelina iz površine ostale namene u površine javne namene; namensko korišćenje prostora uz jezero i samog jezera; definisanje površina javne namene za kolske saobraćajnice - deo trase opštinskog puta OP 10 i planiraniopštinski put OP 10-1; definisanje površina javne namene za ostale kolske saobraćajnice; definisanje površine zaštićene Aleksandrovačke slatine i stvaranje planskog osnova za izdavanje informacije o lokaciji, lokacijskih uslova i građevinskih dozvola.

"Izmenama i dopunama Plana razrađuje se deo područja u definisanom obuhvatu Plana detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera u delovima katastarskih opština Aleksandrovac, Kupinince, Donja Otulja i Donje Trebešinje", kazala je Cvetković.

Zabrana

Problem po ekosistem Aleksandrovačkog jezera javio je nakon navodne aljkave sanacije jezera tokom 2010/11. godine (u vreme vlasti čiju su okosnicu činili socijalisti i demokrate). Tada je isušeno jezersko dno radi čišćenja od već čuvenih modrozelenih algi koje, navodno, pod određenim klimatskim uslovima ispuštaju toksične materije u vodu. Krajem 2012. u poslednjem u nizu pomoru jezerske ribe uništen je gotovo kompletan riblji fond. Stručne službe Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) u Vranju ubrzo su ustanovile da je voda zaražena opasnom bakterijom ešerihija koli, koja naseljava creva čoveka i životinja, može izazvati opasne infekcije gastro i urogenitalnog trakta, sepsu, meningitis, zapaljenje pluća i sl. Zaključkom Skupštine grada Vranja 2017. godine odlučeno je da se formira radna grupa i definiše rok u kome bi se sagledala situacija, te odredili zadaci koji se imaju preduzeti. Obelodanjeno je da će resanacija jezera koštati oko milion evra, ali ona od tada nije nikada počela. Iz gradskih struktura govoreno je da sama lokalna samouprava nema dovoljno novca za takav poduhvat i da će grad pokušati da pronađe strane investitore.

Komentari

Kupice to sad neki lopov i će sagrade napraviće to a šta će napraviti ko to zna tako je to kad nema vlast u opštinu vranje skupili se bagre i prevaranti al narod je kriv sta ih je glasao tako da im i ne zameram puno,dok ima ovce biće i vune.

Najnovije vesti