Život

09.01.2019 16:56 » 10.01.2019 21:26
Grad sa 18.000 penzionera nema starački dom. Foto privatna arhiva

Zašto Vranje i dalje nema dom za stare osobe

Ona dodaje da će Centar ove godine opet aplicirati za sredstva za geronto domaćice.- Mi smo lane imali neke problem, kao što je bio onaj sa...