sanacija

08.05.2022 17:40
Foto Vranje News

Počela sanacija Haremluka

U Vranju je počela rekonstrukcija zgrade Haremluka, jedne od dve građevine u sklopu Pašinih konaka u Vranju.Krenulo se od radova na sanaciji krova...
20.12.2020 10:58 » 11:14
Haremluk je izgrađen pre četvrt milenijuma. Foto D. Dimić, Vranje News

Hitna sanacija krova Haremluka

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbama Zakona o javnoj svojini, navode iz lokalne samouprave, precizirajući da je u članu 27,...
29.05.2020 17:32
Foto www.vranje.org.rs

Obnova osnovne škole u Neradovcu u toku

Osnovna škola u Donjem Neradovcu otvorena je 1905. godine u privatnoj zgradi sa jednom učionicom. Do 1928. godine školska zgrada je bila stara, a...