Počela sanacija Haremluka

U Vranju je počela rekonstrukcija zgrade Haremluka, jedne od dve građevine u sklopu Pašinih konaka u Vranju.

Krenulo se od radova na sanaciji krova koja je hitno potrebna.

Tokom ove godine trebalo bi da bude završen projekat postavke, imajući u vidu da je zgrada Haremluka data na upravljanje Gradu Vranju, odnosno Narodnom muzeju, a da je uslov Republičke direkcije za imovinu bio da se zgrada Haremluka ubuduće može koristiti isključivo za kulturne potrebe.

Podsećanja radi, pravo o prenosu nepokretnosti bez naknade u svojinu grada Vranja lokalna samouoprava preuzela je i formalno nad zgradom Haremluka u decembru 2019. godine, kada je gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković potpisao ugovor sa ovlašćenim predstavnicima Republičke Direkcije za imovinu.

Grad Vranje se prethodno, na osnovu odluke Gradskog veća i incijative gradonačelnika, obratio Direkciji dopisom radi prenosa bez naknade, u svojinu grada, nepokretnosti koju čini zgrada Haremluka, a radi korišćenja objekta u cilju promocije kulture.

Potpisivanjem ugovora Grad Vranje je i formalno postao vlasnik zgrade Haremluka površine 311 kvadrata i zemljišta ukupne površine 719 metara kvadratnih.

Zgrada Haremluka, u kojoj je od 1994. godine sa kraćim prekidima funkcionisao restoran, najpre u vlasništvu Simpa, a potom kraće vreme privatnika, postaće, postao je tada celina Narodnog muzeja u Vranju.

Četvrt milenijuma Haremluka

Haremluk je pre 250 godina izgradio Rauf beg Džinoli. U zgradi su do 1878. i oslobođenja grada od Turaka živele pašine žene. Prvi konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni su 1955. godine, a 1994. godine završeno je renoviranje objekta u poslovni klub Simpa. Objekat je još jednom renoviran 2017. godine kada su ga preuzeli privatnici, ali je 2018. opet zatvoren i prepušten propadanju.

Najnovije vesti