kvalitet

20.07.2018 08:37
Foto VranjeNews

U Vranju u junu nije bilo aerozagađenja

Kontrola vazuda u Gradu Vranju u junu pokazala je da koncentracije sumpordioksida (SO2) nisu prelazile granične vrednosti imisije ni u jednom danu u...