JU Narodni univerzitet

08.11.2018 15:58 » 16:14
Foto NU

Zanatska obuka za migrante

U Prihvatnom centru u Bujanovcu, u sredu 7. novembra počela je obuka migrantkinja za krojenje, šivenje i ručnu izradu nakita koju je organizovao...