Baza Jug

27.12.2021 18:22 » 18:22
Foto MOD

Napadne operacije sa Lazarom 3 u Bazi Jug

Oklopno borbeno vozilo točkaš Lazar 3 nalazi se u naoružanju Vojske Srbije od 2019. godine. Namenjeno je za izvršavanje borbenih zadataka pešadijskih...