ZC Vranje: Preventivni pregledi u rudniku Grot i Krivoj Feji

Besplatni preventivni pregledi organizovani su u petak u prostorijama rudnika olova i cinka "Grot" u Krivoj Feji za sve zainteresovane službenike i radnike, objavljeno je iz Centra za prevenciju sa polivalentnom patronažom Doma zdravlja u Vranju.

Pregledi u sklopu kampanje "Zdravlje za sve" podrazumevaju merenje nivoa šećera iz kapilarne krvi, krvnog pritiska i EKG preglede uz podelu zdravstveno-edukativnog materijala, dok će savete pacijentima o zdravim stilovima života davati medicinsko osoblje sa primarnog i sekundarnog nivoa Zdravstvenog centra Vranje.

- Prevencija je primarna i najmoćnije oružje u njihovim rukama uz pomoć koje je potrebno pre svega prepoznati faktore rizika, modifikovati ih i eliminisati kako bi sprečili nastanak bolesti.

Svakako je važno i otkrivanje bolesti u što ranijoj fazi kada su izgledi za izlečenje daleko veći.

Kako je 4. februar Svetski dan borbe protiv malignih bolesti, a mesec mart je Nacionalni mesec borbe protiv raka i u toku je kampanja pod sloganom "Ja sam, ja hoću", cilj ove akcije i preventivnih pregleda uopšte je da se skrene pažnja i na činjenicu da pored organizovanog skrininga postoji i oportuni.

To znači da sami naši građani trebaju da se javljaju na redovne preventivne preglede što obuhvata Nacionalni program za borbu protiv raka u okviru koga je pokrenuta kampanja "Srbija protiv raka - kaži svima koje voliš redovan pregled je najbolja zaštita", a od 2013. godine i Nacionalni programi za skrining pre svega kada su u pitanju tri najčešća karcinoma na tri najčešće lokacije: dojka, grlić materice i debelo crevo.

To bi trebalo da u narednom periodu značajno smanji obolevanje i umiranje od navedenih lokalizacija malignih tumora - poručuju iz ZC Vranje.

Na skrining raka dojke pozivaju se žene starosti od 50 do 69 godina.

Mamografski preventivni pregledi predviđeni su da se rade svim ženama navedenog uzrasta na dve godine.

Skriningom na karcinom grlića materice obuhvataju su žene između 25 i 64 godine, koje se pozivaju na preventivni ginekološki pregled i Papa test jednom u tri godine.

Ciljna grupa za testiranje na rak debelog creva odnosi se na građane oba pola starosti od 50 do 74 godine, koji se jednom u dve godine pozivaju na testiranje na skriveno (okultno) krvarenje u stolici.

U tom smislu svima koji su preko 50 godina starosti i koji se danas odazovu na poziv za preventivne preglede a i onima koji su mlađi a u porodici imaju obolele od karcinoma debelog creva dobiće upute za FOB test.

Očekivan broj zaposlenih koji će obaviti preventivne preglede u rudniku olova i cinka "Grot" u Krivoj Feji u akciji koja će danas biti realizovana u vremenu od 10 do 14 časova je 70.

Očekuje se da se na ovaj poziv za prevetivne pregelede odazove i lokalno stanovništvo ovog kraja.

Najnovije vesti