Zaokružen postupak licenciranja usluga socijalne zaštite

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo je licencu za pružanje usluge socijalne zaštite Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici koje postoji u sklopu Javne ustanove Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju.

Podsećanja radi, ova ustanova je sredinom septembra već dobila licence za pružanje usluga u Prihvatilištu za odrasla i stara lica, Dnevnpm boravku za decu, mlade i odrasle sa invaliditetom, za uslugu Ličnog pratioca deteta i Pomoć u kući za odrasla i stara lica.

- Ovime je praktično zaokružen postupak licenciranja svih usluga socijalne zaštite koje pruža ustanova - poručuju iz Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju.

Najnovije vesti