Vranje: Učenje kroz međusobno povezivanje učenika, nastavnika i škola

U okviru projekta Obrazovanje za prava deteta je u Vranju je realizovana besplatna, akreditovana obuka za po 15 nastavnika višegodišnjih partnerskih škola iz Vranja - OŠ Svetozar Marković i OŠ Jovan Jovanović Zmaj.

- Opšti ciljevi obuke su unapređenje kulture učenja i resursa znanja u okviru školske zajednice radi postizanja kvaliteta rada u školi i boljih postignuća učenika - osnovna je poruka sa ove obuke.

Voditeljice Irena Terzić i Ivana Blagojević iz Društva učitelja Kruševca prilagodile su obuku potrebama budućih projektnih aktivnosti, a u svrhu prenošenja znanja u oblasti prava deteta na nastavnike i učenike novih partnerskih škola.

Nastavnici su obuku ocenili veoma značajnom za jačanje kompetencija za planiranje, organizaciju i evaluaciju aktivnosti tzv. horizontalnog učenja (učenje kroz međusobno povezivanje učenika, nastavnika i školskih ustanova) koje će realizovati kao budući mentori, korišćenjem oblika efektivnog horizontalnog učenja među nastavnicima i vršnjačkog učenja među učenicima.

Projekat u Vranju realizuje UG Nexus u partnerstvu sa šest osnovnih škola, preko Užičkog centra za prava deteta, a finansira švajcarska Pestaloci dečja fondacija.

Najnovije vesti