Usvojen nacrt Odluke o budžetu za 2020. godinu

Članovi Gradskog veća usvojili su na 192. sednici Nacrt Odluke o budžetu Grada Vranja za 2020. godinu.

Gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić rekao je da je projektovani budžet za 2020. godinu 2,7 milijarde dinara.

- Osnovna svrha budžeta je završetak investicionog ciklusa.

Od najvažnijih ulaganja pomenuo bih izgradnju novog vrtića u naselju Raška, završetak Ulice Bore Stankovića, Doma kulture u Dubnici, Gradskog parka, atletske staze na Gradskom stadionu, zamenu uličnog osvetljenja - rekao je Kostić.

On je dodao da će značajna sredstva biti izdvojena za razradu projektne dokumentacije.

- Tu pre svega mislim na rekonstrukciju Bolnice i resanaciju Aleksandrovačkog jezera, ali planiramo i uvećanje projektnog finansiranja.

Recimo za medije sa 17 na 20 miliona, za udruženja građana sa 13 na 15 miliona, za lečenje dece obolele od maligniteta i teških bolesti izdvajamo 3 miliona, a nastavljamo i sa finansijskom podrškom za porodilje, đake prvake, za zapošljavanje mladih - istakao je većnik Kostić.

Odgovarajući na pitanja, on je dodao da će u 2020. godini za asfaltiranje puteva biti izdvojeno oko 100, a za održavanje 50 miliona dinara, što je dvostruko više nego u 2019. godini.

Članica Gradskog veća Zorica Jović rekla je da su, pored Nacrta Odluke o budžetu za 2020. godinu, članovi Veća usvojili i programe poslovanja sa finansijskim planovima za 2020. godinu javnih preduzeća Vodovod, Komrad, Novi dom,Urbanizam i izgradnja grada Vranja, kao i Nacrt Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Vranjska Banja za 2019. godinu, Gradske uprave grada Vranja i Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina.

- Usvojeni su i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o nakandama za usluge koje pruža Gradska uprava grada Vranja, sa značajnim izmenama.

Naime, Crveni krst Srbije i organizacije za zaštitu dece i omladine, sociohumanitarne organizacije i lica sa invaliditetom ne plaćaju lokalnu administrativnu taksu.

Takođe, naši sugrađani za uverenja koja izdaje Gradska uprava, odnosno Matična služba, neće više plaćati lokalnu, već samo republičku administrativnu taksu - rekla je Zorica Jović.

Na sednici je usvojen i Nacrt Odluke o dodeljivanju nagrade „Sveti Sava“.

Najnovije vesti