Upis na fakultete: Na Pedagoškom u Vranju 260 mesta

Pedagoški fakultet u Vranju, koji radi u sklopu Univerziteta u Nišu, u prvu godinu osnovnih

akademskih i integrisanih studija u školskoj 2018/2019. godini upisaće 260 studenta, saopštava Dekanat ove visokoškolke ustanove.

Na studijskom programu OAS za obrazovanje učitelja (koji nosi 240 ESPB bodova ) biće upisano po 60 samofinansirajućih i studenata čije će se školovanje plaćati iz budžeta republike.

Na studijskom program OAS za obrazovanje učitelja (240 ESPB), u isturenom Odeljenju u Negotinu, biće upisano 15 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta i 25 samofinansirajućih.

Na studijskom programu OAS za obrazovanje vaspitača (240 ESPB) ima mesta za 15 studenata iz budžeta i 35 samofinansirajućih studenata.

Na studijskom programu IAS, za obrazovanje master profesora tehnike i informatike

(300 ESPB), postoji mogućnost upisa 20 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 30 koji sami plaćaju.

U skladu sa Odlukom Vlade RS, osim ovih 260 studenata Fakultet mogu da upišu i tri studenta na teret budžetai to: jedan sa invaliditetom, jedan pripadnik romske nacionalnosti i jedan državljanin Srbije koji je u školskoj 2017/2018. godini završio srednju školu u inostranstvu.

- U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija mogu se upisati kandidati

koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati za upis na studijske programe za obrazovanje učitelja i vaspitača podležu proveri govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti i polažu test iz srpskog jezika i književnosti i test iz opštih znanja i informisanosti.

Kandidati za upis na studijski program tehnike i informatike polažu prijemni ispit iz matematike ili informatike (po sopstvenom izboru kandidata) i test iz opštih znanja i informisanosti – poručuju sa fakulteta.

Prijavljivanje kandidata je 20, 21, 22 i 23. juna, a polaganje prijemnog ispita obaviće se 28. juna, sa početkom u 9 časova.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara, a za strane državljane 1.000 evra.

U Vranju je ovih dana održana promocija Pedagoškog fakulteta iz Vranja na šetalištu u centru grada. Maturanti su imali priliku da saznaju više o radu ovog fakulteta, da se informišu o načinu polaganja prijemnog ispita, kao i o tome koji sve smerovi postoje na Pedagoškom fakultetu.

Najnovije vesti