Zoran Momčilović novi dekan Pedagoškog fakulteta

Zoran Momčilović, redovni profesor Pedagoškog fakulteta u Vranju, izabran je na sednici Izbornog veća za novog dekana te visokoškolske ustanove, umesto dosadašnje dekanice Sunčice Denić MIhailović.

Momčilović je, prema nezvaničnim saznanjima Vranje News-a, od Izbornog veća dobio 20, a Denićeva 8 glasova.

Ovaj izbor nije konačan, jer bi u periodu koji dolazi trebalo da ga potvrdi Savet fakulteta, s tim što je to obično formalnost.

Denić-Mihailović, koja je bila Momčilovićev protivkandidat, odradila je jedan mandat imala je pravo da još jednom bude birana na ovu funkciju.

Zoran Momčilović radi na Pedagoškom fakultetu više od dvadeset godina, a predaje Metodiku nastave fizičkog vaspitanja.

Zoran Momčilović rođen je 1955. godine u Suvojnici kod Surdulice.

Završio je Fakultet za fizičku kulturu u Beogradu.

Magistrirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu, a doktorirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

Predaje Metodiku nastave fizičkog vaspitanja, Osnovi fizičkog vaspitanja i sporta i Telesni razvoj deteta na Učiteljskom fakultetu u Vranju.

Objavio je više knjiga i praktikuma.

Pravo da bude dekan ima nastavnik Fakulteta koji ima zvanje redovni profesor i zasnovan radni odnos sa punim radnim vremenom.

Dekan se bira na period od tri godine.

Pre Denićeve, dekani ovog fakulteta bili su Stojan Cenić, Stana Smiljković i Bora Stanimirović.

Najnovije vesti