Trajković: Broj krivičnih predmeta u VJT smanjen za skoro 9 odsto

Viši javni tužilac u Vranju Danijela Trajković izjavila je u utorak, analizirajući godišnje rezultate Višeg javnog tužilaštva (VJT), da je dobra stvar da u 2019. godini na ovom području nije bilo krivičnih dela ubistva ili teškog ubistva.

- To predstavlja dobar podatak u odnosu na raniji period kada smo imali do tri ubistva na godišnjem nivou - kazala je Trajkovićeva.

Ona je iznela podataka da je broj krivičnih predmeta u tužilaštvu kojim rukovodi u prošloj bio za 8,78 odsto manji nego u 2018. godini.

- Krivičnih je 146 manje nego u 2018. godini (kada ih je bilo 1.662, p.a) - rekla je Trajkovićeva.

Za celu 2019. godinu VJT primilo je krivične prijave protiv 488 osoba, što je povećanje od 5,74 osto u odnosu na prethodnu godinu (460).

- To je posledica povećanog broja prijava protiv maloletnih i nepoznatih izvršilaca krivičnih dela - objasnila je više tužiteljica.

Od ukupnog broja primljenih prijava u 2019. odbačeno je 40,37 procenata (197).

Kada je reč o istragama, VJT ih je lane pokrenulo protiv 95 osoba, a bilo je 5 dodatnih istraga po prijavama iz prethodne godine - ukupno 100.

U VJT lane je bilo ukupno 5.758 predmeta - 1.516 krivičnih i 4.242 drugih predmeta.

Od ukupnog broja prijava VJT je optužilo 35,62 odsto (63 osobe) i još 3 lica za predmete iz prethodne godine.

- Pravnosnažne presude lane su donete prema 82 osobe, broj osuđujućih pravnosnažnih je 57 - 53 lica osuđena su na kaznu zatvora, 2 na novčanu, a još 2 uslovni osuđena.

STRUKTURA DELA

U vezi sa krivičnim delom "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" (čl. 246 KZ) donete su pravnosnažne osuđujuće presude prema 18 lica – 14 lica kazna zatvora i uslovna prema 1 licu. za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga (čl. 246a KZ) donete su pravnosnažne osuđujuće presude prema 3 lica – 2 lica novčana kazna i 1uslovna. Za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (čl. 348 KZ) donete su pravnosnažne osuđujuće presude prema 6 lica – 6 lica kazna zatvora i odbijajuća prema 1 licu. za krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl. 350 KZ) donete su pravnosnažne osuđujuće presude prema 20 lica – u svih 20 kazna zatvora. Za krivično delo nesavestan rad u službi (čl. 361 KZ) donete su pravnosnažne osuđujuće presude prema 1 licu – 1 lice uslovna osuda. za krivično delo ubistvo (čl. 113 KZ) donete su pravnosnažne osuđujuće presude prema 3 lica – 3 lica kazna zatvora. za krivično delo teška telesna povreda (čl.121 KZ) donete su pravnosnažne osuđujuće presude prema 2 lica – 2 lica kazna zatvora. za krivično delo silovanje (čl. 178 KZ) doneta je pravnosnažne odbijajuća presude prema 1 licu. za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica (čl. 234 KZ) donete su pravnosnažne osuđujuće presude prema 3 lica – 3 lica kazna zatvora. Za krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca (čl. 332 KZ) donete su pravnosnažne osuđujuće presude prema 1 licu – 1 lice kazna zatvora. I za krivično delo zloupotreba službenog položaja (čl. 359 KZ) donete su pravnosnažne odbijajuće presude prema 2 lica.

Među postupcima koji izazivaju posebnu pažnju javnosti su sporazumi o priznanju krivičnog dela.

Do zaključenja sporazuma došlo je sa 21 osobom.

Prema njih 14 sporazum je prihvaćen kod Višeg suda u Vranju, prema 1 licu ostao je nerešen kod suda, prema 1 prihvaćen od suda, a bilo je i 5 neuspelih pregovora sa okrivljenim.

- Prema 19 lica izrečena je kazna zatvora, 2 novčane kazne i 1 uslovna osuda.

Ukupno je po svim sporazumima izrečena kazna zatvora od 29 godina i 1 mesec, novčana kazna 200.000 dinara.

Kao i jedna uslovna osuda na 12 mesesci, sa rokom proveranja od tri godine - precizirala je Trajkovićeva.

OPORTUNITET

Kada je reč o primeni načela oportuniteta, shodno odredbi članova 283. i 284, stav 3 Zakonika o krivičnom postupku s ciljem racionalizacije krivičnog postupka, u izveštajnom periodu postojala je jedna nerešena prijava protiv jedne osobe zbog krivičnog dela samovoljno odsustvovanje iz Vojske Srbije (član 399 KZ) rešena je odbačajem po izvršenju naložene obaveze iz čl. 283, stav 1, tačka 2 ZKP-a, uplatom u humanitarne svrhe iznosa od "15.000,00 dinara.

VJT je u 2019. godini primilo 65 pritužbi na rad, što predstavlja isti broj kao i 2018.

- Od ukupnog broja pritužbi, najveći broj odnosio se na rad Osnovnog javnog tužilaštva (OJT) u Vranju, dok se manji broj pritužbi odnosio na rad OJT u Vladičinom Hanu, a 7 na rad VJT.

Broj pritužbi je zanemarljiv kada se vidi ukupan broj obrađivanih predmeta.

U suštini pritužbe predstavljaju nezadovoljstvo učesnika postupka odlukama koje su prošle sve zakonom predviđene faze - navela je Trajkovićeva.

MALOLETNICI

U 2019. godini pravnosnažno je okončan postupak protiv 168 maloletnih osoba. Od toga dogodio se 151 odbačaj (48 deca, 103 drugi razlozi), bilo je 5 obustavljenih pripremnih postupaka, a postupak za 12 lica rešen je kod suda.

U radu VJT u 2019. godini evidentirano je 17 predmeta međunarnodna pravna pomoć.

- Pravna pomoć ostvarivana je između našeg tužilaštva i pravosudnih organa Švajcarske, Mađarske, RS Makedonije, Bugarske, Austrije i Rumunije - navela je Trajkovićeva.

Najnovije vesti