Tematska otvorena vrata o besplatnoj pravnoj pomoći u Osnovnom sudu narednog četvrtka

Tematska otvorena vrata sa temom Pravo na besplatnu pravnu pomoć biće održana u četvrtak 12. maja u Osnovnom sudu u Vranju.

U velikoj sali u potkrovlju suda građani i građanke će tog dana, u terminu od 15.30 do 17 časova, biti u mogućnosti da čuju izlaganja i postave pitanja sagovornicima iy pravosu]a na navedenu temu.

Događaj će se održati uživo u Osnovnom sudu u Vranju, a sagovornici će biti Bojan Trajković, sudija Osnovnog suda u Vranju, Nenad Stajić, rukovodilac službe pravne pomoći Gradske uprave Grada Vranja i Mladen Vasić, vranjski advokat.

Moderator razgovora biće Dragiša Ćalić, pravi savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava - Jukom.

Zainteresovani građani mogu prijaviti svoje učešće na ovoj tribini putem e-maila [email protected] ili telefonom na broj 018/306 975.

Tematska otvorena vrata biće održana u sklopu projekta "Otvorena vrata pravosuđa" koji realizuje koalicija od dvanaest organizacija sa Komitetom pravnika za ljudska prava - Yucom na čelu, uz podršku USAID.

Otvorena vrata pravosuđa

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Vranju, od juna 2019. godine održavaju se Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju
sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku. Opšti cilj projekta Otvorena vrata pravosuđa, podržanog od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čini dvanaest organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa: Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Centar za evropske politike (CEP), Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža), Društvo sudija Srbije, Transparetnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija), Beogradski centar za ljudska prava, Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), Narodni parlament Leskovac i Forum sudija Srbije. Partner u Vranju je Centar za javno zagovaranje demokratije (CEDEM).

Najnovije vesti