Strateškim dokumentom ka unapređenju položaja mladih u Vranju

Na sastanaku Koordinacionog tima za izradu "Strategije unapređenja položaja mladih Grada Vranja za period 2021 – 2025", kojim je predsedavala zamenica gradonačelnika Zorica Jović, dogovorni su zadaci i formirane radne grupe za izradu ovog dokumenta.

Kako se čulo reč je o dokumentu koji će se izrađivati u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i na osnovu preporuka Ministarstva omladine i sporta, Stalne konferencije gradova i opština, kao i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

Izradom "Strategije" dobiće se strateški dokument koji "definiše prioritetne oblasti za mlade i aktivnosti koje odgovaraju specifičnim potrebama mladih".

Biće definisana lokalna omladinska politika u cilju unapređenja kvaliteta života mladih i njihove interakcije u društvo, te preuzimanja aktivnog učešća u svim segmentima društvenog života.

Najnovije vesti