Skoro dve trećine Makedonaca izlazi na referendum o imenu

Skoro dve trećine stanovnika Makedonije izaći će na predstojeći referendum o imenu, rezultat je ankete koja je objavljena na Televiziji Telma.

Kako se navodi u tom istraživanju, 57,8 odsto ispitanika će izaći na referendum, 28,8 odsto neće, 11,2 odsto još ne zna, dok je 2,2 odsto odbilo da odgovri.

Od broja građana koji nameravaju da izađu na referendum, na pitanje "Da li ste za članstvo u EU i NATO sa prihvatanjem dogovora sa Grčkom", potvrdno će odgovoriti 70,8 odsto, a negativno 14,8 odsto.

Još nije odlučilo koji će odgovor zaokružiti 10,9 procenata građana koji su se izjasnili da će izaći na referendum, a 3,5 odsto je odbilo da odgovori.

Na referendumsko pitanje pozitivno će među etničkim Makedonicima odgovriti 61,7 odsto, a negativno 21,8 odsto, dok će među etničkim Albancima 88,8 zaokružiti "za", a tri odsto "protiv".

Najnoviju predreferendumsku anketu za nacionalnu makedonsku Televiziju Telma naparavili su Institut za Demokratiju "Societas civilis" i agencija M-prospekt u periodu od 7. do 25. avgusta terenski na uzorku od 1.000 ispitanika, "licem u lice".

Makedoniji 30. septembra predstoji referendum o dogovoru s Grčkom i promeni imena u Severna Makedonija koji bi, u slučaju da bude uspešan, trebalo da bude potvrđen ustavnim promenama do kraja ove godine, što je osnovni uslov za makedonski ulazak u EU i NATO.

Dogovor o rešavanju dugotrajnog makedonsko-grčkog spora oko imena Makedonije predviđa grčko priznavanje i zaštitu identiteta Makedonaca i makedonskog jezika.

Najnovije vesti