SKGO inicijativa za unapređenje socijalne politike u Vranju

Namenskim transferima lokalno rukovodstvo Vranja omogućilo je unapređenje postojećih, kao i uvođenje novih socijalnih usluga poput pratioca dece sa invaliditetom i pomoć u kući, izjavio je gradonačelnik Slobodan Milenković, govoreći na regionalnoj radionici o temi "Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave" koja je u sredu održana u sali Načelstva u Vranju.

Milenković je istakao da grad Vranje "nastoji da obezbedi neophodne egzistencijalne uslove za sve sugrađane koji se nalaze u nezavidnom društvenom položaju".

- U tom nastojanju ima nesebičnu podršku kako Vlade Srbije, tako i resornog ministarstva.

Uspostavaljanjem normativnih okvira grad podržava organizacije civilnog društva kao pružaoce socijalnih usluga poput SOS telefona i Dnevnog boravka za decu sa invaliditetom - dodao je Milenković.

Radonica u Vranju održana je u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) – Saveza gradova i opština i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Mirjana Komnenović, savetnica za socijalnu zaštitu i koordinator SKGO mreže, izjavila je da je osnovna ideja radionice "ostvarivanje potencijala međuopštinske saradnje i razvoja multisektorskih usluga".

- Organizatori su prepoznali zajednički interes u pružanju pomoći kreatorima socijalne politike i donosiocima odluka na lokalnom nivou, kao i pružaocima usluga radi unapređenja socijalne zaštite u lokalnoj zajednici - dodala je Slavica Milojević iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Radionica je do sada održana u 17 okruga u okviru Projekta "Institucionalna podrška SKGO – treća faza", koji realizuje SKGO uz pomoć Vlade Švajcarske.

Najnovije vesti

Foto privatna arhiva Počela isplata: Po 5.000 prvacima »

Po 5.000 dinara počeli su da dobijaju đaci prvaci u Vranju po osnovu odluke Gradskog veća, a novac se isplaćuje na tekuć...