Simpo, Jumko i UP Vranje Komradu duguju 43 miliona VIDEO

Simpo, Jumko i Ugostiteljsko preduzeće (UP) Vranje duguju Javnom komunalnom preduzeću Komrad za komunalne usluge oko 43 miliona dinara, izjavio je u četvrtak v.d. direktora tog preduzeća Komrad u Vranju Zoran Dimitrijević.

- Kod Simpa je došlo do konverzije duga, posle odluke Privrednog suda o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR) za to preduzeće i mi smo suvlasnici dela akcija u njemu u visini duga Simpa prema nama.

Isti rasplet očekujemo kod Jumka gde se čeka odluka suda o usvajanju UPPR-a.

Jedan od najvećih dužnika je UP Vranje sa 18 miliona dinara.

Procesom stečaja i prodaja Hotela Vranje očekujemo da 18 miliona dobijemo u dogledno vreme.

Proces naplate nije baš jednostavan, moraju se isplatiti najpre zaostale zarade radnicima i drugim poveriocima UP Vranje, što se tiče nas sve je do stečajnog urpavnika i sudije - rekao je Dimitrijević.

Komrad, pak, od građana potražuje oko 80 miliona dinara.

Zbog dugovanja fizičkih lica Komrad vodi oko 2.000 procesa pred sudovima radi naplate.

Najnovije vesti