Sedam novih sudija u vranjskim sudovima

Okružno pravosuđe uskoro će biti kadrovski pojačano sa 9 novih sudija, odlučio je Visoki savet sudstva (VSS).

Broj sudija u Vranju biće uvećan za sedam, prema odluci VSS o povećanju broja sudija, donetoj posle analize izveštaja rada sudova u Srbiji u 2017. godini.

Viši sud u Vranju, prema novoj sistematizaciji, dobiće dvoje novih sudija, a Osnovni sud isto toliko.

Najbolje je u ovoj novoj raspodeli sudijskih mesta u Vranju prošao Prekršajni sud, za koji je VSS oglasio izbor za troje novih sudija.

Povrh toga, dva nova sudijska mesta dobija i Osnovni sud u Surdulici.

Visoki savet sudstva doneo je odluku o oglašavanju izbora za sudije za pomenute sudove.

Veći broj sudija po ovoj odluci VSS dobiće 4 apelaciona, 17 viših, 49 osnovnih, 10 privrednih i 29 prekršajnih sudova u Srbiji.

Predsednik VSS Dragomir Milojević rekao je na sednici ovog saveta da su rezultati rada sudova u Srbiji „veoma dobri, čak odlični, imajući u vidu priliv predmeta, brojku rešenih starih predmeta“.

Posebno je istakao da je u većini sudova „priliv predmeta savladan“.

Na istoj sednici usvojen je izveštaj o radu sudova u Srbiji u 2017. godini.

D. Dimić

Najnovije vesti