Viši sud ima plan za rešavanje starih predmeta

Viši sud u Vranju u 2018. godinu ušao je sa 80 starih predmeta, što je u odnosu na 12 s početka 2017. skoro sedmostruko više.

Iz tog razloga, na sednici suda, kojoj su prisustvovale sve sudije, donet je dokument pod nazivom Program rešavanja starih predmeta za 2018. godinu, čiji je osnovni cilj da se ti predmeti okončaju do kraja juna ove godine.

- Nerešeni stari predmeti čine 1,10 odsto ukupnog broja nerešenih predmeta, ali je potrebno da se oni reše do kraja juna.

Predmeti koji su primljeni tokom 2015. godine, zakazivaće se u kratkim vremenskim razmacima, a predmeti iz 2016. godine stavljeni su u rad do kraja januara 2018.

Predmeti, pak, primljeni tokom 2017, počeće da se rade najkasnije do kraja marta 2018 – plan je Višeg suda za rešavanje starih predmeta.

Naglašava se da se stari predmeti moraju rešavati po hronološkom redu zavođenja.

- Poseban prioritet dobijaće krivični predmeti kod kojih preti zastarelost – naglašava se u programu.

Viši sud formirao je tim za rešavanje starih predmeta u kome su predsednica suda Dragana Ilić Marković, predsednik krivičnog odeljenja sudija Saško Aleksandrić, predsednica Građanskog odeljenja sudija Darinka Stanković, te upravitelj pisarnice, sekretar suda i sistem administrator. Ovakvi timovi formirani su u svim materijama.

- Ovaj tim pratiće sprovođenje Godišnjeg programa za smanjenje broja starih predmeta – konstatuje se u planu i programu.

Posebna zaduženja dobili su i zaposleni u sudskoj pisarnici, dostavljači i referenti-upisničari.

Predsednik Višeg suda podnosiće kvartalne izveštaje predsedniku Apelacionog suda u Nišu i predsedniku Vrhovnog kasacionog suda.

Viši sud u Vranju je na dan 31. decembar 2017. godine imao 7.262 nerešena predmeta, od čega 80 starih, što čini 1,10 odsto ukupnog broja nerešenih predmeta u svim sudskim materijama.

Došlo je do povećanja, konstatuje se u izveštaju, jer je na kraju 2016. godine sud imao svega 12 starih predmeta.

Tokom 2017 sud je rešio ukupno 10.632 predmeta, od čega 34 stara, što je 0,32 odsto od ukupnog broja rešenih predmeta.

Najnovije vesti

Foto promo Dve biciklijade za vikend u Vranju »

Ovom sportskom događaju prethodiće Mini biciklijada, koja je namenjena najmlađima i biće održana u subotu 20. jula.Start...