Rekordni rezultati u Vranju u oblasti dobrovoljnog davanja krvi

Čak 3.881 jedinica krvi prikupljena je tokom 2022. godine u akcijama dobrovoljnog davanja koje je organizovao Crveni krst u Vranju sa partnerima i Zavodom za transfuziju krvi u Nišu, kaže za Vranje News sekretar ove organizacije Tomislav Stefanović.

Poređenja radi, ova brojka je procentualno za 19,82 odsto (ili za 642 jedinice krvi) veća u odnosu na učinak iz uporedne 2021. godine.

Prema izveštaju za 2022, održano je 48 akcija dobrovoljnog davanja krvi, šest više nego 2021.

To znači da je prosečno po akciji prikupljana skoro 81 jedinica krvi (2021. je taj broj iznosio 77).

Ocenjujući ovako dobar odziv dobrovoljnih davalaca u 2022, sekretar Crvenog krsta u Vranju Tomislav Stefanović apostrofira kao naročit podatak da je prethodna godina po tom parametru bila bolja od mnogih prethodnih.

"Prema izveštaju Instituta za transfuziju krvi Srbije, postignuti rezultati na području grada Vranja u 2022. godini znatno su bolji od rezultata postignutih u opštinama na nivou Zavoda za transfuziju krvi u Nišu, kao i u odnosu na čitavu republiku gde je prikupljeno ukupno 208.066 jedinica krvi, tj. 2,90 odsto u odnosu na ukupan broj stanovnika u republici", navodi Stefanović.

Poređenja radi, u Vranju je procenat dobrovoljnih davalaca u 2022. bio znatno veći - 4,65 odsto u odnosu na broj stanovnika.

I tu se u uporednoj statistici za Vranje beleži povećanje, jer je prema podacima za 2021. taj procenat iznosio 3,88 odsto.

U realizaciji akcija Crvenom krstu su lane pomagali privredni subjekti i drugi javne ustanove, organi i institucije, kao i Zavod za transfuziju krvi u Nišu, koji je, kako kaže Stefanović za naš portal, "oslonac za sve akcije.

Po broju prikupljenih jedinica krvi u 2022. godini posebno se izdvajaju akcije organizovane u saradnji sa HU Koce zauvek, Policijskom upravom Vranje, Simpom, Jumkom, Alfa Plamom, i EPS - Ogranak Vranje".

"Osim dobrovoljnim davaocima i saradnicima u akcijama, veliku zahvalnost dugujemo i našim odanim i požrtvovanim saradnicima - volonterima Crvenog krsta, koji su mrežom svog delovanja motivisali i organizovali veliki broj humanih sugrađana da daju krv.

Održavali smo tokom cele godine redovne sastanke organizatora akcija dobrovoljnog davanja krvi, na kojima su razmatrana aktuelna pitanja iz ove oblasti i kreirani operativni planovi akcija", navodi Stefanović i na kraju dodaje da očekuje da Crveni krst na ovom planu bude jednako uspešan i 2023. godine.

Najnovije vesti