Raspisan konkurs za projekte crkava i verskih zajednica

Gradsko veće Vranja raspisalo je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada u 2020. godini.

Za te namene, u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Vranja za 2020. godinu, planirano je 5 miliona dinara.

Sredstva koja će se po projektima opredeliti iz budžeta prevashodno će se odnositi na obnovu postojećih crkvenih objekata koji su bez obnove duži vremenski period, a posebno crkvenih objekata koji su spomenici kulture, obnovu parohijskih domova i verskih objekata-spomenika.

Takođe i na obnovu ikona, verskih i sakralnih predmeta, stavljanje novih fasada i krečenje crkvenih objekata, obnovu krovova koji prokišnjavaju na crkvenim objektima, saniranje vlage na crkvenim zidovima, izgradnju novih i obnovu propalih ograda oko crkvenih objekata, organizovanje tradicionalnih godišnjica koje su posvećene imenu koje crkva nosi i organizovanje crkvenih manifestacija.

- Pravo podnošenja prijava za finansiranje ili sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Grada Vranja imaju crkve i verske zajednice koje su upisane u Registar crkava i verskih zajednica pri ministarstvu Vlade Republike Srbije nadležnom za poslove vera, nalaze se na teritoriji grada Vranja i projekat realizuju na teritoriji grada Vranja.

Jedna crkva, odnosno verska zajednica može učestvovati sa najviše jednim predlogom projekta koji se mora realizovati najkasnije do 30. novembra 2020. godine.

Najnovije vesti