Raspisan konkurs za dodelu nagrada najuspešnijim studentima

Gradsko veće grada Vranja raspisalo je javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja, saopšteno je preko zvaničnog sajta lokalne samouprave.

U školskoj 2019/2020. godini biće dodeljeno 40 finansijskih nagrada studentima na prvom stepenu studija (studentima od treće do šeste godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije).

Prvih četrdeset sa liste, prema nedavnoj odluci Gradskog veća, dobiće po 20.000 dinara.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku nagradau podrazumevaju da su kandidati redovni studenti visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave; da su redovni studenti od treće do šeste godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija ili studenti master studija.

Kao i da su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i da nisu izgubili, odnosno obnovili, nijednu godinu studija; da je prosečna ocena tokom dosadašnjih studija najmanje 9,25, te da imaju prebivalište na teritoriji grada Vranja.

Potrebna dokumentacija

- fotokopija lične karte ili štampani podaci sa elektronske lične karte

- za studente osnovnih ili akademskih studija uverenje sa fakulteta, kojim dokazuje redovan upis svakog zimskog semestra bez prekida

- za studente osnovnih ili akademskih studija uverenje sa fakulteta, kojim dokazuje prosečnu ocenu tokom studiranja i prosečnu ocenu na svakoj od godina

- za studente master studija uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija

- za studente master studija uverenje o postignutom uspehu u prethodnim godinama studija, sa konačnom prosečnom ocenom tokom osnovnih i master studija

- za studente master studija izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje filijala u Vranju, ili potvrdu nadležnih organa iz mesta prebivališta, ukoliko lice nije imalo prihoda (potvrda iz PIO fonda, ukoliko nema uplata iz radnog odnosa).

Rok za prijavljivanje na konkurs je petnaest dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnom sajtu grada Vranja, zaključno sa 20. novembrom ove godine.

Prošle godine grad Vranje nagradio je deset studenata manje - 30.

Najnovije vesti