Rad vranjskog učitelja Dejanovića u zborniku promovisanom na Sajmu knjiga

Zbornik radova Inkluzija u savremenom obrazovanju - primeri dobre prakse, u kome je objavljen i rad učitelja Miomira MiDeja Dejanovića iz Vranja, promovisan je na 66. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

MiDej je, podsećanja radi, na prošlogodišnjem Sajmu knjiga nagrađen za osvojeno drugo mesto na nagradnom konkursu koji je raspisala izdavačka kuća Bigz školstvo, za sve učitelje i nastavnike koji rade u osnovnim školama na području Srbije.

Konkurs je imao za cilj da se unapredi inkluzivna nastava u našoj zemlji i da se istaknu primeri dobre prakse.

Po rečima organizatora, pristiglo je više stotina priprema i nastavnih materijala za učenike koji nastavu prate po Individualnom obrazovnom planu (IOP-u).

Stručni žiri je ocenio sve radove, a posebno kreativne, inovativne i originalne nagradio i odabrao za štampanje u pomenutom zborniku.

Dejanović za Vranje News skreće pažnju da se o inkluziji mnogo priča, ali da je vrlo malo konkretnih uputstava i materijala za učitelje i nastavnike koji rade sa učenicima po IOP-u.

"Izradio sam stripovni materijal i ponudio jedan od mogućih pristupa u radu sa decom iz osetljivih grupa.

Moj pristup se bazira na primeni stripa i ilustracije u nastavi, jer crtež je univerzalni jezik koji svako razume.

Verujem da ću zajedno sa ostalim učesnicima Bigz-ovog konkursa Inkluzija u savremenom obrazovanju, čiji su radovi odabrani za objavljivanje u zborniku najboljih primera dobre prakse, barem malo doprineti da inkluzija ne bude samo pusta iluzija.

Ovakav zbornik je potreban i dragocen, jer ga pišu ljudi iz prakse, a i namenjen je za korišćenje u praksi.

On objedinjuje raznovrsna iskustva i ideje, a svako od učitelja i nastavnika korisnika, zavisno od svoje umešnosti, ponuđeno može prilagođavati situaciji u svom odeljenju", napisao je učitelj Dejanović, u predgovoru knjige Inkluzija u savremenom obrazovanju - primeri dobre prakse.

Profil

Miomir MiDej Dejanović je 28 godina učitelj u vranjskoj OŠ Svetozar Marković. Piše za decu i odrasle, izrađuje kratke obrazovne filmove, crta edukativne stripove i ilustracije i primenjuje ih kao nastavna sredstva u radu sa đacima. Dobitnik je priznanja za razvoj i popularizaciju balkanskog stripa svake godine od 2017. do 2023. godine. Proglašen je za jednog od najboljih edukatora Srbije. Od novčanog dela nagrade štampao je zbirku dečjih i svojih edukativnih stripova pod naslovom Da ti nacrtam! Nosilac je priznanja/titule Najbolji nastavnik na prostorima bivše Jugoslavije. Njegova bogata radna biografija se nalazi u Leksikonu stvaralaca u obrazovanju koji obeležavaju srpsku prosvetu. Svojom svestranošću i osobenim pristupom nastavi, učitelj Miomir Dejanović je privukao pažnju šire javnosti, pa su o njegovom radu sa učenicima pisali mnogi listovi, a snimljeno je i nekoliko televizijskih priloga za Radio televiziju Srbije. Predstavljen je na zvaničnom sajtu grada Vranja, u kategoriji Najbolje iz Vranja i na sajtu predsednika Republike Srbije, u kategoriji Najbolje iz Srbije. Dobitnik je specijalnog priznanja Sveti Sava, za inovacije u oblasti obrazovanja. Dodeljeno mu je i najviše priznanje grada Vranja 31. januar, za izuzetne rezultate u obrazovno-vaspitnom radu i za osavremenjavanje procesa nastave. Obrazovno-vaspitni rad učitelja Miomira Dejanovića predstavljen je u međunarodnom časopisu K12, koji se fokusira na sektor školskog obrazovanja širom sveta i objavljuje pronicljive i inspirativne priče, ideje, stavove i najbolje primere školske prakse. Učenici učitelja Miomira Dejanovića su osvojili brojna prva mesta na republičkim i međunarodnim nadmetanjima. Recenzent je radne sveske i udžbenika Svet oko nas za 1. razred osnovne škole, koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
MiDej svoje aktivnosti beleži na sajtu https://www.cedejan.com

Najnovije vesti