Preševo, Bujanovac i Medveđa – jezikom brojki FELJTON (55)

Najvažniji datumi srpsko-albanskih odnosa u periodu posle Slobodana Miloševića su 20. i 31. maj 2001. godine. Najpre je ovog prvog datuma pre dvadeset godina stavljena tačka na oružani sukob, koji je na jugu Srbije trajao nešto više od šest meseci, a potom je 31. maja država uspostavila suverenitet nad delom svoje teritorije koju su za to vreme pod kontrolom držali naoružani Albanci. Ova dva datuma od pre dvadeset godina otvorila su novu stranicu savremene istorije srpsko-albanskih odnosa i trajno obeležili međusobni položaj Srba i Albanaca, ne samo na jugu Srbije. Novinar iz Vranja Radoman Irić, koji se prirodom i karakterom srpsko albanskih odnosa bavi trideset pet godina, upustio se u rizik da nam slikom i rečju, kroz feljton koji objavljujemo svakog dana od 21. maja 2021, predoči ključne događaje i ličnosti koje su obeležile srpsko-albansku društvenu scenu od sredine sedamdesetih godina prošlog veka, s akcentom na oružani sukob 2000/2001 godine.

Piše: Radoman Irić

Vranje - Preševo, Bujanovac i Medveđa su po mnogo čemu različite sredine. Pre nego se pogleda tabela sa podacima, treba ukazati na neke posebne različitosti.Najpre, Preševo i Bujanovac pripadaju Pčinjskom, a Medveđa Jablaničkom okrugu. Površinom Medveđa je recimo duplo veća od Preševa, ali ima tri puta manje stanovnika. Dok više od 95 odsto opština u Srbiji imaju negativan prirodni priraštaj stanovnika (razlika između broja rođenih i umrlih) Preševo je sa pozitivnim priraštajem od 193 u samom vrhu. Zanimljiv je i podatak da je u Preševu prosečna starost stanovnika 32,1, a u Medveđi 43,98 godina (podatak je iz 2017).No, više podataka na ovu temu je u tabeli koja sledi.

Šta je zajedničko ovim podacima triju opština u kojima žive Albanci? Najpre činjenica da su Preševo, Bujanovac i Medveđa opštine koje, po svim značajnim parametrima, pripadaju krugu ekstremno nerazvijenih opština u Srbiji, bez obzira što je recimo martovska zarada u Medveđi bila bezmalo 56.000 dinara. O tome najbolje govori podatak da je u sve tri opštine skoro izjednačen broj zaposlenih i nezaposlenih osoba.
Nastaviće se...

Prenošenje teksta ili delova teksta nije dozvoljeno bez kontaktiranja redakcije i odobrenja autora feljtona.

Najnovije vesti