Posledice krize: Pripreme za prvi rebalans budžeta u Vranju

Iz Gradske uprave Vranja saopšteno je da "usled krize izazvane virusom COVID-19 mora doći do redefinisanja zacrtanih ciljeva planiranih budžetom grada" za 2020. godinu.

- Shodno tome počele su pripreme za izradu Nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Vranja za 2020. godinu, odnosno prvi rebalans.

Svi budžetski korisnici su u obavezi da do 11. maja Odeljenju za budžet i finansije dostave predloge za usklađivanje dodeljenih aproporcija u skladu sa navedenim pravilima u svojim finansijskim planovima.

Predlog izmena i dopuna finansijskog plana mora se obavezno raditi na obrascima za programski budžet sa navedenim vrednostima u baznoj godini, ciljevima, indikatorima i pisanim obrazloženjem - navode iz Gradske uprave.

Obrasci su dostupni na sajtu grada Vranja u delu budžeta za 2020. godinu i u Odeljenju za budžet i finansije.

Za dodatne informacije u vezi sa pripremom izmena i dopuna finansijskih planova moguće je obratiti se na telefon 017/ 402-309 ili e-mail adresu [email protected]

Najnovije vesti