Petkovićeva izabrana za zamenika u VJT, ali i dalje kandidat za osnovnog tužioca

Milica Petković, aktuelni vršilac funkcije (v.f) osnovnog tužioca, izabrana je za zamenika u Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Vranju, odlukom Državnog veća tužilaca od 22. novembra ove godine.

Neizvesno je, međutim, u ovom momentu da li će ona stupiti na novu dužnost, imajući u vidu da je istovremeno konkurisala za izbor na funkciju osnovnog javnog tužioca, te da je prva na rang listi među petoro kandidata prema bodovanju komisije Državnog veća tužilaca (DVT), sa najvećim šansama da u najskorije vreme dođe na čelo Osnovnog javnog tužilaštva (OJT), čime bi bilo okončano devetogodišnje v.d. stanje u tom organu, a ispred njene "titule" bilo obrisano ono v.f.

- Rang lista sa imenima kandidata za osnovnog tužioca je prosleđena Skupštini Srbije na izjašnjavanje i glasanje, tako da se očekuje da Petkovićeva, kao prva na rang listi, bude izabrana.

Time bi se ona, najverovatnije, odrekla zameničkog mesta u VJT na koje je sada izabrana, a na tu poziciju upala bi druga sa rang liste kandidata na konkursu za zamenike u VJT u Vranju.

To je Emilija Tončić, sadašnja zamenica u OJT, koja je za izbor u VJT rangirana sa istim broj poena kao i Petkovićeva (ukpno 70; 50 za stručnost + 20 na ispitu), ali je bila druga na listi zbog manjeg iskustva u pravosuđu.

Postoji, na kraju, i treća varijanta, a to je da predlog za izbor osnovnog tužioca ne bude izglasan u Narodnoj skupštini Srbije, da ostane i dalje v.f. stanje i da Petkovićeva zadrži to mesto v.f. osnovnog tužioca - tumači najnoviju odluku Državnog veća tužilaca izvor Vranje News-a iz lokalnog pravosuđa.

PROFESIONALNI INTEGRITET

U odluci Državnog veća tužilaca navodi se da su za zamenike javnog tužioca u višim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji izabrani "kandidati koji su u najvišem stepenu ispunili kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje stručnost, osposobljenost i dostojnost".

Na osnovu člana 52. Pravilnika o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Vranju, doneta je Odluku o vrednovanju rada (A. br 193/18 od 07. februara 2018. godine) po kojoj je zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju i v.f. javnog tužioca MIlica Petković dobila ocenu „izuzetno uspešno obavlja javnotužilačku funkciju”.

- Kolegijum ovog tužilaštva zameniku javnog tužioca Milici Petković, dao je pozitivnu ocenu.

Komisija - radno telo Državnog veća tužilaca, nakon obavljenog razgovora sa kandidatom, utvrdila je da Milica Petković poseduje najviši nivo veštine komunikacije, spremnost za obavljanje javnotužilačke funkcije i profesionalni integritet, zbog čega je ocenjena sa maksimalnih 20 bodova.

Petkovićeva je i ranije važila za najozbiljnijeg kandidata za osnovnog tužioca prema rang listi DVT; čak je predlog za njen izbor odlazio do Vlade i Skupštine Srbije, ali do izbora zbog raznih okolnosti nije došlo.

Prema vrednovanju kandidata na poslednjim razgovorima u DVT za najnoviji konkurs (rangiranje za izbor osnovnog tužioca), Petkovićeva je imala maksimalnih 50 poena od komisije za „stručnost i osposobljenost“ i još 17,8 za „predstavljanje programa organizacije i unapređenje javnog tužilaštva“ (ili ukupno 67,8 poena), što su ključni kriterijumi za vrednovanje kandidata.

Iza nje na listi DVT su Branislava Mihajlović (50+17), inače zamenica tužioca u OJT u Vranju, Miodrag Mitić, zamenik u tužilaštvu u Vladičinom Hanu (50+15,8), Živan Đorđević, zamenik u OJT u Kraljevu (50+14) i Boban Nakić, zamenik osnovnog tužioca u Vranju (30+17,2).

- Kada je razlika manja od poena, obično se skupštini na izjašnjavanje prema pravilniku upućuju imena dva kandidata, a to su u slučaju rang liste za izbor osnovnog tužioca Petkovićeva i Branislava Mihajlović - kaže izvor Vranje News-a.

Aritonović otpao za zamenika u VJT

Dušan Aritonović, uz Petkovićevu i Tončićevu, javio se kao kandidat za zameničko mesto u Višem javnom tužilaštvu u Vranju. Bio je u grupi onih koji su potencijalno mogli prvi put biti izabran na funkciju zamenika javnog tužioca (kandidati koji dolaze izvan pravosuđa). On je na stručnom ispitu, koji se vrednuje kod ove kategorije kandidata, dobio "četvorku" i otpao je iz konkurencije za upražnjeno zameničko mesto u VJT.

Izbor osnovnog tužioca za Vranje očekivao se još početkom 2016, ali je više puta odlagan.

Petkovićeva će morati da dobije saglasnost Skupštine Srbije ukoliko želi na funkciju osnovnog javnog tužioca.

OJT Vranje je više od devet godina u v.d. stanju.

Kao rukovodioci ili v.f-i od 2010. godine osnovnim tužilaštvom upravljali su Miodrag Mitić, Trajko Naumović i Milica Petković.

Za razliku od Osnovnog, Više tužilaštvo u Vranju dobilo je 1. januara 2015. godine višeg javnog tužioca u liku Danijele Trajković, nakon šest godina v.d. stanja.

Najnovije vesti