Oglašen izbor za zamenike u tužilaštvima u Vranju i Hanu

Državno veće tužilaca (DVT) raspisalo je konkurs za popunu još dva zamenička mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu (OJT) u Vranju, kao i za izbor jednog zamenika u Vladičinom Hanu.

Rok za priajvljivanje kandidata je protekao, tako da se u budućem periodu, nakon razgovora sa kandidatima i procesa ocenjivanja, može očekivati konačna odluka DVT.

U OJT u Vranju trenutno radi 10 zamenika javnog tužioca, a sa dva nova, kako kaže vršilac funkcije osnovnog tužioca Milica Petković, očekuje se "poboljšanje u radu u kvantitativnom, ali i kvalitativnom smislu".

- Ovo tužilaštvo, zaključno sa novembrom 2018, imalo je 7.536 predmeta iz svih materija, što je za 857 predmeta više u odnosu na 2017 (6.679).

U masi predmeta svih materija, zabeležen je pad procenta krivičnih predmeta u odnosu na 2017. za oko 13 odsto - kaže Petkovićeva.

KANDIDATI I KRITERIJUMI

Kandidati uz prijavu na konkurs za zamenike u javnim tužilaštvima dostavljaju sledeću konkursnu dokumentaciju: overenu kopiju diplome o završenom akreditovanom Pravnom fakultetu sa nazivom „diplomirani pravnik“, overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izveštaj iz kaznene evidencije, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, izjavu podnosioca o tome da li mu je prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa u državnom organu, potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, ličnu i radnu biografiju sa navođenjem podataka o završenim specijalističkim akademskim, master akademskim, magistarskim ili doktorskim studijama; podatke o objavljenim stručnim i naučnim radovima iz oblasti pravne struke i nauke; podatke o poznavanju jezika nacionalnih manjina; opciono podatke o nacionalnoj pripadnosti ukoliko konkuriše za neko od javnih tužilaštava gde se primenjuje član 60. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, kao i druge podatke od značaja za odlučivanje.

Najnovije vesti

Šaip Kamberi. Foto Vranje News Kamberi: Biću poslanik svih vas »

Šaip Kamberi, nosilac liste Koalicije Albanaca doline, koja je pobedila na parlamentarnim izborima, održanim u Velikom T...