Od utorka sistematsko suzbijanje glodara na području Vranja

Sistematsku deratizaciju, odnosno mere suzbijanja štetnih glodara s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti, sprovešće na području grada Vranja Zavod za javno zdravlje (ZZJZ) i Visan d.o.o. Beograd, u periodu od utorka 4. oktobra do petka 14. oktobra.

Kako je najavljeno u zajedničkom saopštenju, od prvog dana sistematska deratizacija sprovodiće se u vremenskom periodu od 9 do 17 časova, uključujući i dane vikenda, i to "deset dana u kontinuitetu".

"Sistematskom deratizacijom biće obuhvaćeni domaćinstva – gradska i seoska, zelene javne površine, kanali reka, izletišta i divlje deponije.

Napominjemo da je sistematska deratizacija u organizaciji Grada Vranja potpuno besplatna za fizička lica i da ne trebaju plaćati ovu uslugu.

Takođe, mole se građani da spreče decu i domaće životinje da dođu u dodir sa preparatom za deratizaciju.

S ciljem veće uspešnosti akcije sistematske deratizacije, neophodno je i da sva pravna lica sprovedu akciju deratizacije u navedenom periodu", navodi se u saopštenju ZZJZ i Visana.

Deratizacija

Deratizacija podrazumeva skup mera i postupaka koji se preduzimaju radi smanjenja populacije štetnih glodara - pacova, miševa i drugih mišolikih glodara. Pored materijalne štete, u smislu konzumiranja, kontaminacije i oštećenja robe, sirovina i gotovih proizvoda, glodari predstavljaju veliki zdravstveni rizik po stanovništvo, jer su "prirodni rezervoari" i prenosioci raznih zaraznih bolesti (salmoneloza, leptospiroza, tifus, tularemija, trihineloza). Prenose ih putem sekreta koje ostavljaju na namirnicama, predmetima i u vodi, kao i putem ektoparazita (buve, stenice, krpelji, komarci).

Najnovije vesti