Obeležen međunarodni dan ljudskih prava: Bez napretka u slobodi izražavanja

Odbor za ljudska prava u Vranju obeležio je 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava.

Tradicionalno, tim aktivistkinja Odbora za ljudska prava Vranje imao je na ovaj dan akciju u javnom prostoru, kod Glavne pošte u centru Vranja.

"Sa građankama i građanima Vranja pričali smo o ljudskim pravima, upoznali ih i sa određenim članovima Istanbulske konvencije, gde smo poseban akcenat stavili na član 3b, koji se tiče nasilja u porodici.

Zatim smo zajedno s njima na papirićima pisali koja ljudska prava su lično njima ugrožena, kao i za koja ljudska prava se borimo.

Ispisane poruke sa ljudskim pravima, zajedno smo postavljali na drvo ljudskih prava", navodi se u saopštenju Odbora.

U najnovijem izveštaju EU o demokratiji i ljudskim pravima u Srbiji, navodi se da je zakonodavni i institucionalni okvir za poštovanje osnovnih ljudskih prava mahom uspostavljen, dodaje iz ove organizacije.

"Ovaj okvir treba dosledno i efikasno sprovoditi.

Srbija je započela primenu novih strategija za borbu protiv diskriminacije i inkluzije Roma, kao i akcione planove za rodnu ravnopravnost.

Međutim, u pogledu slobode izražavanja ostvaren je ograničen napredak u izveštajnom periodu.

U izveštaju se navodi da nije bilo napretka u vezi sa slobodom izražavanja.

U nekoliko slučajeva napada i pretnji medijima, profesionalci, policija i tužilaštvo su brzo reagovali, ali ostaje zabrinutost zbog pretnji i nasilja nad novinarima.

Sveukupnu atmosferu što se tiče slobode izražavanja tek treba dodatno ojačati u praksi, navode u EU izveštaju.

Navodi se u izveštaju da Srbija treba ojačati institucije za ljudska prava izdvajanjem neophodnih finansijskih i ljudskih resurska i uspostavljanjem procedura za obezbeđivanje usklađenosti sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, kao i njegove privremene mere.

EU u izveštaju ističe da akcioni planovi i povezano finansiranje u vezi sa nasiljem nad ženama i deinstitucionalizacijom značajno kasne.

Nasilje nad ženama je najčešći oblik kršenja ženskih ljudskih prava.

Nasilje, najpre porodično partnersko, i dalje je veliki problem našeg društva.

Po novinarskim izveštajima ove godine ima 28 ubijenih žena i devojaka u porodično partnerskom nasilju.

Zabrinute ovim podatkom, poručujemo svim ženama i devojkama da prijave nasilje jer - niste same", poručuje se u saopštenju.

Za prijavu nasilja, kao i za informisanje, dostupan je SOS Telefon Vranjebesplatan poziv na broj 0800/001 017.

Najnovije vesti