Nove mere Gradskog štaba: Za sada bez vanredne situacije

Gradski štab za vanredne situacije u Vranju apelovao je u petak na sve sugrađane "da poštuju sve preventivne mere zaštite od virusa Covid-19, da posebno poštuju fizičku distancu, kao i nošenje maske u zatvorenom prostoru.

Na sednici štaba donet je još jedan zaključak - nalaže se stručno operativnim timovima za praćenje stanja u okviru privrednih subjekata, kao i javnih i komunalnih preduzeća i pravnih lica u prevozu, trgovini na malo, ugostiteljstvu, trgovinskim centrima i sličnim objektima, te timu za praćenje situacije u školama i predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Vranje, da intenziviraju kontrolu poštovanja preventivnih mera zaštite od virusa Covid-19, o tome sačine službenu belešku i o eventualno uočenim nepravilnostima istu proslede nadležnoj inspekciji na dalje postupanje.

Još jedan od zaključaka Gradskog štaba je da javna preduzeća Komrad i Vodovod, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje (ZZJZ) u Vranju, nastave sa preduzimanjem mera i aktivnosti na dezinfekciji saobraćajnica u gradu, šetališta, klupa, pijačnih prostora, dvorišnih vrtića, fabričkih i krugova u okviru objekata ZC.

- Takođe, neophodno je da ZZJZ u saradnji sa ZC intenzivira zdravstveno-edukativni rad redovnim gostovanjima u medijima na području grada, kako bi se podigla svest građana o značaju prevencije, očuvanju zdravlja, značaju odgovornog ponašanja, a u cilju suzbijanja epidemije izazvane koronavirusom.

Preporučuje se Ministarstvu zdravlja – Odseku sanitarne inspekcije u Vranju, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektoratu za rad – Odseku inspekcije rada u Vranju da intenziviraju preduzimanje mera i aktivnosti iz delokruga svoje nadležnosti, kako bi se pojačala kontrola poštovanja Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i 68/2020), Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017-dr. zakon), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid 19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/2020), kao i drugih pozitivno-pravnih prospisa u cilju sprečavanja širenja virusa - navodi se.

Sa sastanka Gradskog štaba za vanredne situacije, kojim je predsedavao gradonačelnik Slobodan Milenković, još jednom je upućen apel svim poslodavcima koji posluju na teritoriji grada Vranja, da redovno preduzimaju sve neophodne preventivne mere u skladu sa navedenim propisima.

- Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica, a posebno popunjavanje epidemiološkog upitnika - dodaje se.

Na današnjoj sednici usvojena je informacija ZZJZ o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Vranja.

Imajući u vidu naglo povećanje broja obolelih lica, kao posledica zarazne bolesti Covid 19, Gradski štab za vanredne situacije je na početku sednice uputio zahtev Kriznom štabu Vlade RS za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 za uvođenje restriktivnijih mera na teritoriji grada Vranja, a u cilju zaštite stanovništva i sprečavanja širenja virusa.

Najnovije vesti