Na Ekonomskom u Bujanovcu promovisana nova generacija diplomaca FOTO/VIDEO

Vranje - Većina naših studenata još tokom master studija ili odmah po okončanju osnovnih radi ili ima velike šanse da dobije zaposlenje, rekao je u ponedeljak dekan prof. dr Nebojša Gvozdenović, na svečanosti dodele diploma sedmoj generaciji svršenih studenata osnovnih i master studija na bujanovačkom odeljenju Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Šezdesetak diploma uručeno je u ponedeljak u Bujanovcu - desetak studentima koji su okončali master, a ostatak akademcima koji su završili osnovne studije.

"Uočljivo je da se situacija na Tržištu rada naglo promenila; s jedne strane živnula je privreda, a sa druge imali smo migraciju stanovništva ka razvijenim zemljama Zapada.

Trenutno nam se dešava da u svim segmentima poslovanja imamo potrebu za kvalitetnim kadrom.

To nama kao visokoobrazvonoj ustanovi ide na ruku i to je jedan od bitnih razloga zašto većina onih koji kod nas diplomiraju već imaju posao.

Ono što mi radimo i što je naš zadatak je da sa privrednim subjektima, kompanijama, pa čak i sa javnim sektorom intenzivno i otvoreno razgovaramo koje kompetencije, znanja i veštine treba da imaju svršeni studenti", rekao je Gvozdenović.

Obraćajući se diplomcima i uvaženim gostima na ceremoniji dodele diploma dekan Gvozdenović kazao je da je u proteklih desetak godina Odeljenje fakulteta u Bujanovcu "funkcionisalo sa usponima i padovima, sa boljom, a nekada i ne baš tako dobrom komunikacijom između uprave fakulteta, studenata, direktora škola i nekih drugih aktera u lokalnoj zajednici".

"Ono što ja mogu da obećam je da ću se za vreme mog mandata truditi da ta komunikacija bude na najvišem mogućem nivou.

Da svi pokušamo da razumemo kako imamo važnu društvenu ulogu, a to je pre svega da zadržimo mlade ljude na ovom prostoru, da im pružimo priliku da se zaposle i da kreiramo te prilike motivišući studente da se ohrabre i sami započnu svoj preduzetnički san", rekao je između ostalog Gvozdenović.

Sanja Jordanović Nikolić, studentkinja koja je okončala master studije sa zvanjem magistra ekonomije i logistike, navodi da je te studije upisala 2015/16 godine, a da je pre postdiplomskih studija pronašla posao u struci, u opštinskoj upravi u Trgovištu.

Arbnor Arifi, student iz sela Rajince u opštini Preševo, naveo je za naš portal da je na bujanovačkom odeljenju Ekonomskog fakulteta Subotica završio osnovne i upisao master studije.

"Znanje i zvanje stečeno na fakultetu omogućili su mi da preko jednog projekta trenutno budem radno angažovan pri Koordinacionom telu za opštine Preševo, Medveđa i Bujanovac", navodi Arifi.

Milena Stojanović završila je uspešno master studije na smeru bankarstvo, osiguranje i finansije i u ponedeljak dobila diplomu.

U međuvremenu je tokom postdiplomskih studija razvila privatni biznis.

Dekan Gvozdenović naglašava da ono što uprava fakulteta prepozna kao važno u komunikaciji sa privredom i kompanijama "stvarno i praktično implementira kroz programe studija ovog fakulteta".

Uručenju diploma u ponedeljak su prisustvovali predsednici opština Preševo i Bujanovac - Ardita Sinani i Nagip Arifi, te predstavnici javnog života i školstva na području dve opštine.

Bujanovačko odeljenje Ekonomskog fakulteta u Subotici funkcioniše od 2011. godine.

Diplome priznate širom Evrope

Diplome Ekonomskog fakulteta u Subotici izdaju se na srpskom i engleskom jeziku, a u dvojezičnom dodatku koji ide uz diplomu naznačene su sve studijske obaveze, aktivnosti i ocene diplomca tokom studija. Diplome se priznaju i nostrifikuju u zemljama evropskog obrazovnog prostora. Priznaju se kako sa aspekta tržišta rada, tako i po pitanju nastavka školovanja u inostranstvu. Postoje primeri studenata sa juga Srbije koji su svoje master studije nastavili u zapadnoj Evropi.

Najnovije vesti