In memoriam: Dragan Mitić (1959 - 2023)

Policijski starešina u penziji Dragan Mitić, preminuo je u Vranju u 64. godini.

Tokom karijere, obavljao je poslove komandira policije u Vranju, u vreme dok je načelnik Policijske uprave bio Stole Filipović.

Pre toga obavljao je poliicjke poslove u Bujanovcu i Preševu.

Bio je prvi komandir prvog voda pete čete PJP-a.

Penzionisan je 2010. godine, u zvanju majora policije.

Mitić je sahranjen u sredu 23. avgusta na Bunuševačkom groblju u Vranju.

Najnovije vesti