Kako je na sednici VSS za sudije u Vranju predloženo sedam umesto pet kandidata

Rasprava koja je prethodila odabiru kandidata za sudije Osnovnog suda u Vranju na nedavnoj sednici Visokog saveta sudstva (VSS) bila je u najmanju ruku neuobičajena.

Sudeći barem prema prethodnom toku sednice Saveta i prelaženju preko tačaka za izbor sudija u nekim drugim sudovima u Srbiji.

Da iščitavanje imena, biografija kandidata i predlog komisije za Osnovni sud u Vranju ne prođu po sistemu slušanja i podizanja ruku pobrinula se članica VSS, sudija Slavica Milošević Gazivoda.

Naime, ona je na narečenoj sednici najpre konstatovala da ju je prethodna rasprava o kandidatima za neke druge sudove (Brus, Bujanovac, Velika Plana, Veliko Gradište ) "prijatno obradovala jer su uglavnom predlagani kandidati koji to zaslužuju“, ali da je kod predloga kandidata za vranjski sud „neprijatno iznenađena što se prilikom predlaganja kandidata za Vranje „nisu poštovali pravilnici koji se odnose na kriterijume i merila za izbor i predlaganje kandidata za buduće sudije (sve je ovo dostupno na linku sa sajta VSS na kome je objavljen originalni zapisnik sa ove sednice.

Šta je prethodilo ovakvoj reakciji sudije Gazivode? Krenimo redom.

Izvestilac po ovom pitanju bio je predsednik Komisije VSS sudija Aleksandar Pantić. On je tom prigodom naveo da se na oglas za izbor sudija za Osnovni sud u Vranju javilo 26 kandidata „iz reda sudijskih pomoćnika, advokata i ostalih lica“. Prešao je potom na rezultate bodovanja kandidata.

Kazao je i da je prvi predlog Komisije Brankica Mladenović, kandidatkinja rođena 1980. godine, inače saradnik u Osnovnom sudu u Vranju. Kao drugu kandidatkinju Komisije je predložila Sanju Trajković rođenu 1978, saradnika u Višem sudu u Vranju, a kao trećeg kandidatkinju Maju Protić, saradnika u Osnovnom sudu. Na ovo troje iz Vranja nadovezala su se dva kandidata koji ne dolaze iz vranjskog pravosuđaMiljana Stošić, saradnik u Apelacionom sudu u Nišu i Ivan Spasić, advokat iz Advokatske komore Niš.

Problem je bio što ovo dvoje kandidata iz niškog pravosuđa i advokature nisu imali sve najbolje ocene – „petice“ prilikom bodovanja po tri stavke, odnosno imali su četvorke ili na polaganju testa, ili na zadatku.

Šta je zasmetalo sudiji Gazivodi?

- Opet se desilo, iako nema kandidata koji ispunjavaju sve uslove i koji su uradili i test i zadatak sa svim peticama, da su predložena tri kandidata koji to nemaju – Maja Protić, Miljana Stošić i Ivan Spasić.

I ne samo to nego je Miljana Stošić sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Nišu, a i Ivan Spasić takođe nije iz Vranja. Preskočena su dva stručna saradnika Osnovnog suda u Vranju.

Nije nikakva tragedija da se dobije četvorka na ispitu. Ali, ako Osnovni sud ima još dva svoja kandidata, koji su njihovi stručni saradnici i koji imaju petice na ispitu i podršku tog suda, nekorektno je predlagati kandidate koji nisu iz tog suda, a gori su kandidati po uspehu od kandidata iz tog suda – usprotivila se Gazivoda pozivajući se na spisak bodovanja kandidata.

Ona je dodala da su njen predlog dva kandidata – Ivana Arsić rođena 1984. godine, koja je dobila 50 poena na testu, peticu na zadatku i peticu kao konačnu ocenu, te Biljana Stanojković, rođena 1975. godine, koja je takođe imala petice na testu i zadatku.

Obe su iz Vranja.

- Mislim da nije korektno da se ova dva kandidata ne predlože. Mislim da oni treba da budu predloženi umesto Miljane Stošić i Ivana Spasića – rekla je Gazivoda.

Ovde je reagovala ministarka pravde Maja Popović, koja je po funkciji članica VSS, rekavši da „podržava kandidatkinju Biljanu Stanojković“.

Ovde se uključio član VSS i sudija Ivan Jovičić, koji je konstatovao da je u Osnovnom sudu u Vranju „povećan obim posla“, da se „radi o velikom sudu“.

- Pa, ako ima sedam upražnjenih mesta predlažem da se ista popune – bio je Jovičićev predlog.

Tu se opet uključila ministarka pravde koja je podržala ideju o tome da se predloži sedam kandidata za Osnovni su u Vranju.

Na ovo se nadovezala sudija Branislava Goravica koja je kazala da se dešava da kandidati malo lošije urade zadatak“.

- Na primer, Maja Protić, koja je imala četvorku na zadatku, od 2012. godine ima položen pravosudni ispit, radi u pravosuđu, na kraju krajeva dobila je iz tog suda od svojih kolega 21 glas.

Četvorka nekad bude i zbog nepravilne odluke o troškovima postupka.

Mislim da Savet ne treba da bude toliko strog.

Ivana Arsić i Biljana Stanojković su dobri kandidati i ako ima mesta treba sve kandidate predložiti jer će sud bolje raditi.

Inače, ove „četvorke“ su samo finese – kazala je Goravica.

Nakon ove rasprave VSS je odlučio da Skupštini Srbije na glasanje prosledi spisak imena sa sedmoro kandidata za sudije Osnovnog suda u Vranju.

Ubrzo nakon ovoga zbog isteka mandata raspušten je ovaj saziv Visokog saveta sudstva i izabran novi.

BIOGRAFIJE KANDIDATA

Brankica Mladenović rođena je 1980. godine. Pravosudni ispit položila je 2012, a nakon toga radila je u Privrednom društvu Jugoistok kao referent pravnih poslova. Godine 2013. prešla je u Osnovni sud u Vranju kao sudijski saradnik-savetnik. U ovom zvanju je neprekidno u tom sudu do danas. Imala je jednoglasno pozitivno mišljenje svog kolektiva, 21 glas. Viši sud u Vranju je dao 4 od 10 glasova, a iz Apelacionog suda u Nišu je konstatovano da nemaju uvid u rad ovog kandidata i prihvatili su mišljenje matičnog suda. Ocene njenog rada za sve tri godine bile su „naročito se ističe“. Odlično je uradila i test i zadatak, na testu je dobila ocenu pet, na ispitu ocenu pet i ima konačnu ocenu sa ispita peticu.

Sanja Trajković rođena je 1978. i saradnik je u Višem sudu u Vranju. Pravosudni ispit položila je 2008. godine. Cela profesionalna karijera vezana joj je za sud, još od 2005. kada je došla za pripravnika. Nakon položenog pravosudnog ispita od 2010. godine bila je sudijski saradnik, samostalni savetnik u Osnovnom sudu u Vranju i to sve do 2018. kada je prešla u Viši sud kao sudijski pomoćnik i sekretar suda. Kao kandidatkinja je imala pozitivno mišljenje Višeg suda u Vranju, dobila je 9 od 10 glasova kolega sudija. Apelacioni sud u Nišu je prihvatio mišljenje matičnog suda. I njen rad je ocenjen za ceo posmatrani period ocenom „naročito se ističe“. Imala je petice na testu i na zadatku i konačnu ocenu sa ispita pet.

Maja Protić saradnik je u Osnovnom sudu u Vranju. Pravosudni ispit je položila 2012. godine. Krenula je kao pripravnik u Osnovnom sudu u Vranju. Nakon položenog pravosudnog ispita bila je savetnik u privrednom društvu Jugoistok, da bi se 2009. godine vratila u Osnovni sud u Vranju kao sudijski saradnik, savetnik. U Osnovnom sudu u Vranju je neprekidno do danas u svojstvu sudijskog saradnika, savetnika. Ima jednoglasno pozitivno mišljenje svog suda, 21 glas. U Višem sudu u Vranju dobila je 9 od 10 glasova. Njena ocena rada je takođe „naročito se ističe“. Na testu je imala maksimalan broj poena 50, ocena pet, na zadatku je imala neku sitnu grešku i dobila je ocenu četiri, i ima konačnu ocenu pet sa ispita.

Miljana Stošić je 1978. godište i saradnik je u Apelacionom sudu u Nišu. Pravosudni ispit je položila 2010. godine. Ona je nakon položenog pravosudnog ispita radila u Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao diplomirani pravnik, a od 1. aprila 2019. godine radi kao sudijski saradnik, savetnik u Apelacionom sudu u Nišu, gde se i danas nalazi u svojstvu sudijskog saradnika, savetnika. Posebno neko mišljenje u Apelacionom sudu u Nišu nije dobila, u smislu broja glasova, a Vrhovni kasacioni sud se nije izjašnjavao jer nema neposredni uvid u rad kandidata. Njen rad za 2019. godinu je ocenjen ocenom „naročito se ističe". Na testu joj jedan poen fali za ocenu pet, tako da ima četvorku na testu, na zadatku ima peticu i sa ispita ima konačnu ocenu peticu.

Ivan Spasić je advokat Advokatske komore Niš. Pravosudni ispit je položio 2011. godine i nakon položenog pravosudnog ispita otvorio je svoju advokatsku kancelariju, koja je upisana u imenik Advokatske komore Niš. On je ostvario 49 bodova na testu, što čini peticu. I on je imao neku sitnu grešku na zadatku pa je dobio četvorku i konačna ocena sa ispita je pet.

Biografije Ivane Arsić i Biljane Stanojković, kandidatkinja koje su naknadno uvrštene u predlog, nisu objavljene u zapisniku sa sednice VSS.

Komentari

Pored stručnosti i osposobljenosti, u skladu sa Pravilnikom kandidati trebaju da imaju i druge kvalitete, gde spada i poštenje i moral.

Da, Naja. To je dostojnost, gde spada to što si nabrojala i još puno toga. Pritom, moja biografija je netačno objavljena ovde, i nepotpuna.
Razlog da nisam iz Vranja je diskriminatorski po čl 46 Zakona o sudijama, a i netačan. Zapisnik nije sa sednice kada smo birani za predlog kao najbolji kandidati, nego sa sednice o proširenju broja sudijskih mesta. Ja sam svakako bila 4. po kvalitetima koliko je bilo mesta i pre proširenja broja sudijskih mesta za Osnovni Sud u Vranju. Naravno, oštećena sam. Hvala na komentaru, svaka čast!

Kako si Miljana?

Najnovije vesti