Jubilej CSR-a: Kontinuirana zaštita za 7.000 korisnika (FOTO, VIDEO)

Centar za socijalni rad (CSR) u Vranju danas ima 6.693 korisnika, zapošljava 42 radnika, od toga 28 visoko stručnih i svi oni imaju licencu za rad po akreditovanim programima socijalne i porodično-pravne zaštite.

Kontinuirano radimo na podizanju informativnog znanja zaposlenih i inoviranju opreme kako bi se i dalje obezbeđivala pouzdana informativna podrška za vođenje dokumentacije u stručnom radu, ali i o ukupnom poslovanju - rekla je direktorka CSR-a Dragana Arsić, na svečanosti povodom obeležavanja 55 godina rada i postojanja ove ustanove.

Zastupljenost korisnika socijalne zaštite u ukupnom broju stanovnika grada Vranja je 8,32 odsto.

- Podaci iz 2018. godine ukazuju da je pravo na novčanu socijalnu pomoć koristilo 1.124 korisnika, pravo dodatka za pomoć i negu drugog lica i uvećanog dodatka na osnovu telesnog oštećenja 674 korisnika, a u ustanovama socijalne zaštite bilo je smešteno 48 lica - kazala je Arsićeva.

Državni sekretar u Ministarstvu za socijalna pitanja Zoran Antić rekao je na svečanosti da će Grad Vranje i CSR imati podršku resornog ministarstva i u narednom periodu.

- Upoznati smo sa tim da grad Vranje vrlo odgovorno vodi socijalnu politiku, da izdvaja značajna sredstva za sve oblike socijalne zaštite regulisane zakonom i lokalnim odlukama.

I da pored uspešnog CSR-a Vranje ima takođe veoma uspešan Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite - rekao je Antić, najavljujući nove oblike socijalne zaštite koje će ministarstvo "otvoriti" ove godine.

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković potencirao je da je Centar za 55 godina postao primer pozitivnog poslovanja.

- Lokalna samouprava kontinuirano pruža podršku Centru kako bi doprinela sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema, na individualnom i zajedničkom planu.

U kontinuitetu i bez kašnjenja isplaćujemo sva materijalna davanja koja su u nadležnosti lokalne samouprave.

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo pomogli sugrađanima koji se nalaze u nejednakom društvenom položaju, onima kojima je potrebna podrška i egzistencijalni oslonac.

Radi uspešnijeg ostvarivanja prava na planu socijalne zaštite, od velikog je značaja i podrška države zahvaljujući kojoj smo uveli i dve nove usluge: lični pratilac deteta i pomoć u kući - kazao je Milenković.

Iz ugla službenika CSR-a skupu se obratio dugogodišnji radnik Dragan Petković, objašnjavajući funkcionisanje ustanove iznutra.

CSR u Vranju osnovan je 10. aprila 1964. godine kao samostalna organizacija za poslove socijalne zaštite sa Skupštinom opštine Vranje kao osnivačem.

Centar je ubrzo postao društveno značajna ustanova i faktor pozitivnog reagovanja na socijalne probleme.

Rad CSR-a najpre je organizovan u prostorijama Skupštine opštine, a zatim u objektu nekadašnjeg preduzeća "Novogradnja".

Poslove socijalnog rada tada su obavljala tri socijalna radnika, dok je danas na poslovima javnih ovlašćenja i pružanju usluga ukupno angažovano četrdesetak zaposlenih.

Kao ustanova socijalne zaštite i kao organ starateljstva CSR realizuje programske zadatke iz oblasti socijalne zaštite, porodično – pravne zaštite i proširenih prava socijalne zaštite na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti grada.

Svoj rad zasnivaju na zakonima koji regulišu oblast socijalne zaštite.

Korišćene su različite koncepcije rada najpre po teritorijalnom, kategorijalnom i principu vođenja slučaja.

DIREKTORI

Direktori Cetra za socijalni rad u Vranju od osnivanja bili su Milivoje Kostić, Vukašin Veselinović, Vukica Ristevska, Ivan Petric, Dušanka Ristić, Verica Mihajlović-Nikolić, Petar Milosavljević, Slavica Stanojević, a danas je to Dragana Arsić.

Najnovije vesti