Javni poziv civilnom sektoru za učešće u reviziji antikorupcijskog plana

Grad Vranje, USAID Projekat za odgovornu vlast i Transparentnost Srbija uputili su javni poziv udruženjima građana da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za reviziju i finalizaciju Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) Grada Vranja.

Grad Vranje je antikorupcijski plan usvojio još 2015. godine, čime je postao "jedna od prvih lokalnih samouprava koja je ovoj važnoj temi posvetila dužnu pažnju", podsećaju iz gradske uprave.

- Uključivanje predstavnika građana, odnosno organizacija civilnog društva je od velike važnosti za kvalitet svakog LAP-a, jer oni informacijama kojima raspolažu, kao korisnici usluga gradskih institucija i kao predstavnici javnosti, imaju korektivnu ulogu perspektivi iz koje javni službenici posmatraju određene nadležnosti i usluge Grada.

Osim toga, uključivanjem predstavnika javnosti u izradu LAP-a on postaje dokument cele lokalne zajednice, a ne samo lokalne samouprave - navodi se u pozivu.

Predstavnici udruženja mogu se prijaviti na adrese Transparentnost Srbija, Palmotićeva 31, 11000 Beograd i Grad Vranje, Gradska uprava, ul. Kralja Milana br.1, 17500 Vranje, sa naznakom "Javni poziv za učešće u reviziji i finalizaciji LAP Vranje" ili na elektronske adrese [email protected] i [email protected]

Rok za podnošenje prijava je 22. januar 2019. godine.

RIZICI OD KORUPCIJE

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) je dokument koji usvaja svaka lokalna samouprava, u kome se utvrđuju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na otklanjanju tih rizika. LAP preventivno deluje na nastanak korupcije, kroz povećanje transparentosti u radu javnih institucija, jačanje kontrole nad radom javnih službi, uvođenje kriterijuma za donošenje odluka, kao i kroz aktivnije uključivanje javnosti u donošenje odluka.

Podsećanja radi, Grad Vranje potpisao je nedavno memorandum sa USAID-om, koji će u okviru Projekta za odgovornu vlast pružiti tehničku podršku gradu u formiranju Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF).

Kako je tada pojasnio zamenik gradonačelnika Vranja Nenad Antić "cilj je unapređenje transparentnosti rada lokalne samouprave i unapređenje učešća javnosti u budžetskom procesu i praćenju javne potrošnje".

- LAF je nezavisno stručno telo od integriteta, koje bi se staralo o nadzoru nad našim radom i svim društveno-političkim procesima u gradu.

Sada kada smo potpisali memorandum sa USAID-om, definitivno krećemo u novi proces formiranja LAF-a - kazao je tada Antić.

Najnovije vesti