Javna rasprava o unapređenju sistema socijalne zaštite

Donošenjem Zakona o socijalnim kartama uspostaviće se efektivnije i pravednije ostvarivanje socijalne zaštite kroz unapređenje procesa odlučivanja o pravima i uslugama u sistemu socijalne zaštite, rečeno je na javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o socijalnoj karti, koju je u Vranju organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Skup je otvorio državni sekretar u ovom ministarstvu Zoran Antić, a Nacrt pomenutog zakona predstavili su Miona Aleksić, viši savetnik u Sektoru socijalne zaštite, i Predrag Simović, posebni savetnik ministra.

- Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posebnu pažnju posvećuje uspostavljanju osnovnih preduslova za postizanje što većeg stepena socijalne sigurnosti i što veći obuhvat pravima i uslugama kako bi se osigurala što potpunija socijalna uključenost posebno ranjivih društvenih grupa i pojedinaca, i za to će se zalagati i u narednom periodu - rečeno je na javnoj raspravi.

Uspostavljanjem integrisanog informacionog sistema između Centara za socijalni rad i institucija, odnosno formiranjem specijalnih baza u kojima će se nalaziti podaci o prihodima, imovini i drugi podaci bitni za utvrđivanje socijalno-ekonomskog statusa korisnika, te podataka o vrsti prava iz socijalne zaštite koje lice koristi ili je koristilo, omogućiće se efikasnije i pravednije ostvarivanje socijalne zaštite i automatska razmena podataka između centara.

Najnovije vesti