I građani se pitaju o načinu utroška prihoda od poreza na imovinu

Građani Vranja, poreski obveznici, imaće mogućnost da direktno utiču na način trošenja sredstava prikupljenih od poreza na imovinu preko online ankete, koja je dostupna na zvaničnoj internet stranici Grada Vranja www.vranje.rs.

Njima se otvara šansa da odlučuju o metodama korišćenja budžetskih fondova, kao i o dostupnosti i načinu rada lokalne samouprave.

Istraživanje preko interneta biće potpuno dobrovoljno i anonimno, a sprovodi se u okviru programa „Reforma poreza na imovinu“.

Reč je o programu u sklopu koga je IMG grupa angažovala agenciju "Ipsos Strategic Marketing", čije će istraživanje biti osnov za procenu uspeha programa i napretka koji se postiže sprovođenjem programskih aktivnosti.

Link do ankete biće vidljiv do kraja prvog kvartala 2021. godine.

Najnovije vesti