Gradski štab: Ponovo dezinfekcija javnih površina u Vranju

Od četvrtka 25. juna biće nastavljena dezinfekcija sabraćajnica u gradu, javnih površina i pijačnih prostora, saopšteno je iz Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju.

Dezinfekciju će sprovesti javna preduzeća Vodovod i Komrad.

U okviru mera za sprečavanje širenja virusa COVID-19 "formirani su stručnо operativni timоvi za praćenje stanja u okviru privrednih subjekata, pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju prevoz putnika".

- Takođe i javnih i komunalnih preduzeća, pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, usluge u oblasti ugostiteljstva i usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima.

Formiran je i tim za praćenje stanja u okviru školskih i predškolskih ustanova i ustanova čiji je osnivač Grad Vranje - navodi se u saopštenju Gradskog štaba.

U svima njima biće pojačana kontrola poštovanja preventivnih mera zaštite od virusa COVID 19.

- Biće pojačana kontrola sanitarne inspekcije, inspekcije rada i saobraćajne inspekcije.

Pravna lica i preduzetnici, koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, usluge u oblasti ugostiteljstva, kao i usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima dužni su da preduzimaju sve neophodne preventivne mere - dodaje se.

U vezi s tim Gradski štab za vanredne situacije obavestio je sva pravna lica i preduzetnike da su dužni da, u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19.

- To podrazumeva organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra.

Obavezna je dezinfekcija mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku.

Takođe, obavezna je upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica od strane zaposlenih.

U slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika obavezno je pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere uz obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica i od korisnika usluga.

Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve, opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica - navodi se u saopštenju Štaba.

Gradski štab za vanredne situacije apelovao je na pravna lica, preduzetnike, korisnike usluga i na sve građane da se odgovorno ponašaju i preduzimaju sve neophodne preventivne mere zaštite od virusa COVID-19.

Najnovije vesti