Grad Vranje dobija akcije na ime potraživanja prema Jumku

Članovi Gradskog veća Vranja usvojili su u utorak Odluku o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u Holding kompaniji Pamučni kombinat Jumko a.d.

Ukupna potraživanja koja se konvertuju u trajni ulog u kapitalu iznose 1.05 milijarde dinara.

Razlog za donošenje ove odluke, objašnjeno je, jeste postupanje po zaključku Vlade Republike Srbije kojim je konstatovano da se državnim poveriocima "preporučuje da, kao meru Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR) Jumka, konvertuju potraživanja prema subjektu privatizacije, u slučaju usvajanja UPPR-a.

Najnovije vesti