Grad Vranje daje subvencije za samozapošljavanje do 300.000 dinara

Grad Vranje raspisao je Javni poziv za nezaposlene za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2024. godini, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću.

Subvencije za samozapošljavanje namenjene su nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Vranje, za otpočinjanje poslovne delatnosti u oblastima proizvodnja, zanatstvo i usluge, s posebnim osvrtom na kategorije teže zapošljivih osoba (mladi do 30 godina starosti, žene, dugoročno nezaposleni na evidenciji duže od 12 meseci, osobe sa invaliditetom, Romi itd).

"Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu do 300.000 dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti", piše u tekstu javnog poziva.

Subvencije, odnosno novčana sredstva mogu se koristiti za nabavku nove opreme, mašina, uređaja za rad, o čemu korisnik subvencije mora priložiti odgovarajuću finansijsku dokumentaciju u vidu fakture i otpremnice, kao i izvoda sa bankarskog računa po izvršenom plaćanju dobavljaču za isporučenu opremu/sredstva za rad.

"Korisnik subvencije za samozapošljavanje će ugovorom potpisanim sa gradom, između ostalog, preuzeti obavezu o minimalnom periodu trajanja poslovne aktivnosti, nemogućnosti otuđenja nabavljene opreme i slično.

Sredstva se ne mogu koristiti za nabavku motornih vozila.

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se Gradu Vranju, na adresu Kralja Milana 1, neposredno ili putem pošte na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Grada Vranja ili ako kliknete OVDE.

Najnovije vesti