Formirana Komisija za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a

Nakon usvajanja Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) u Skupštini grada Vranja, oformljena je na sednici Gradskog veća u ponedeljak Komisija za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a.

U Komisiji su Nenad Antić, zamenik gradonačelnika Vranja, Stojan Filipović, predstavnik SUBNOR-a i bivši načelnik Policijske uprave, te Jelena Stojković, novinarka, dopisnik Večernjih novosti iz Vranja.

Predlog Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) usvojen je na sednici Skupštine grada Vranja 26. septembra.

Zamenik gradonačelnika Nenad Antić, koji je predvodio Radnu grupu za izradu LAP-a, rekao je da je revizija LAP-a urađena u sklopu "Programa za odgovornu vlast", koji grad realizuje sa USAID-om.

LAP za Grad Vranje predstavlja preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi Grada i drugih organa javne vlasti.

Svrha ovog dokumenta, odnosno njegovog usvajanja, efikasne primene, konzistentnog praćenja i merenja efekata jeste da se Grad Vranje učini otpornijim na koruptivne rizike koji postoje u okviru u kome ostvaruje svoje nadležnosti

Najnovije vesti