Evo o čemu će sve u sredu raspravljati odbornici gradskog parlamenta

Osamnaest tačaka biće na dnevnom redu druge sednice Skupštine grada Vranja u ovom sazivu, koja je zakazana za sredu 6. mart u 9 časova.

U međuvremenu, dnevni red je proširen nekim dopunama, odnosno novim tačkama (vidi okvir).

Najpre će se na sednici dogoditi potvrđivanje mandata odbornika (zbog povlačenja pojedinih odbornika na funkcije u izvršnoj vlasti ili iz nekih drugih razloga), potom Predlog rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije (uvodno izlaganje gradonačelnika Slobodana Milenkovića), te pretres izveštaja o radu tog tela u 2023. godini (izveštaj će podneti Miloš Milošević, službenik na poslovima vanrednih situacija).

Prema predlogu rešenja, za komandanta štaba predlaže se gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, a za zamenika komandanta Milan Ilić, zamenik gradonačelnika (štab će imati 30 članova).

Posle tri tačke o predlogu rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu građevinskog zemljišta u svojini grada Vranja, uslediće rasprava o tri tačke vezane za pretrese predloga o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća Vodovod, Novi dom i Komrad.

Naredna, deseta tačka dnevnog reda biće okrenuta pretresu predloga rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Vranje.

Uslediće predlog rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Naše dete i predlog rešenja o imenovanju novog UO.

Potom isto to za Nadzorni odbor u JU Škola animiranog filma, Biblioteku Bora Stanković, Vodovod, Parking servis, JP Urbanizam i izgradnja Vranja, te pretresi o razrešenju i imenovanju školskih odbora u Školi za obrazovanje odraslih Vranje, gradskim školama Vuk Karadžić, Radoje Domanović i Svetozar Marković, kao i u školama Predrag Devedžić u Vranjskoj Banji, 1. maj u Vrtogošu i Kralj Petar I oslobodilac u Korbevcu.

Takođe i predlozi o razrešenju članova školskih odbora u srednjim školama - Gimnaziji Bora Stanković, Medicinskoj, Hemijsko-tehnološkoj i Tehničkoj školi, kao i predlog rešenja o imenovanju novih članova školskih odbora u srednjim školama.

Dopuna dnevnog reda

Dnevni red predstojeće sednice dopunjen je sa četiri nove tačke. To je, najpre, pretres odluke o obrazovanju stalnih radnih tela Skupštine grada Vranja, odnosno saveta i komisija. Potom pretres odluke o sporovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Uprava Banje (sa javnim oglasom). Takođe, pretres rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora JU Centar za socijalni rad Vranje i na kraju pretres predloga rešenja o razrešenju članova Komisije za mandatno-imunitetska i administrativna pitanja, izbor i imenovanje kao i predlog rešenja o imenovanju njenih novih članova. Dopunom se traži i da se sa dnevnog reda povuče prva podtačka u tački 18, a to je pretres predloga rešenja o razrešenju člana školskog odbora u OŠ Predrag Devedžić u Vranjskoj Banji, kao i pretres o predlogu rešenja o imenovanju članova školskh odbora u osnvnim školama na području grada Vranja u delu rešenja člana 1 koji glasi: Imenuje se Dragan Savić za članstvo u Školskom odboru OŠ Predrag Devedžić. Obraloženo je da se dopuna dnevnog reda predlaže jer je najpre neophodno obrazovti stalna radna tela skupštine. Dodaje se da je tačka o imenovanju direktora u JP Uprava Banje uvrštena zbog isteka mandata aktuelnog direktora, a u Centru za socijalni rad radi funkcionisanja organa upravljanja ustanove.

Najnovije vesti