Dva i po miliona za projekte u Preševu, Bujanovcu i Medveđi

Koordinaciono telo Vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu objavilo je konkurs za dodelu sredstava projektima od javnog interesa u tim opštinama.

Konkurs je namenjen registrovanim udruženjima, a za projekte je obezbeđeno 2,5 miliona dinara.

Maksimalan iznos za koji organizacija može da konkuriše je 350.000 dinara.

Novac je namenjen finansiranju projekata od javnog značaja za podsticanje saradnje i razumevanja svih zajednica koje žive u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, promovisanja vrednosti EU i procesa priključivanja Srbije EU.

Sredstva su namenjena i za podsticanje projekata u oblastima kulture, omladinskom aktivizmu, realizaciji omladinskih projekata i uključivanju mladih u ovim opštinama u društvene tokove na regionalnom, lokalnom i nacionalnom nivou.

Najnovije vesti