Antić oslobođen optužbe za utaju poreza

Bivši gradonačelnik Vranja Zoran Antić, obustavom krivičnog postupka pred Osnovnim sudom, oslobođen je optužbe da je kao funkcioner Sportskog saveza Grada Vranja svojevremeno navodno počinio krivično delo poreska utaja, potvrdio je Antić u izjavi za Vranje News.

- Pravda je konačno zadovoljena. Posle sedam godina muke, konačno sam miran. Videću sa svojim advokatom da li ću tražiti nekakvu odštetu za narušavanje časti i ugleda, jer je kampanja vođena protiv mene kao nevinog čoveka i funkcionera, što sam sve vreme tvrdio - rekao je Antić u izjavi za portal Vranje News.

Tvrdilo se, ispostavilo se neosnovano, da je Antić, rukovodeći Sportskim savezom u periodu 2006-2010, navodno „dao nalog da se sa tekućeg računa Sportskog saveza raznim fizičkim licima, igračima i trenerima, koji nisu u radnom odnosu kod isplatioca Sportskog saveza, izvrši neto isplata, a za potrebe FK Dinamo“. Pri tome, tvrdilo se, navodno „nije dao nalog da se istovremeno sa isplatom neto iznosa obračunaju plate poreza na dohodak i druge prihode u ukupnom iznosu od 377.000 dinara“. Sve je to palo u vodu.

Postupak pred sudom obustavljen je i protiv drugooptuženog Dušan Tomić, tadašnjeg funkcionera Saveza.

U rešenju Osnovnog suda o obustavi postupka, koji je otpočet po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva (Kt.br 435/12) iz novembra 2016, navodi se da je do obustave došlo usled odustanka OJT od vođenja postupka.

- Iz dopunskog nalaza i mišljenja veštaka finansijske struke Zorana Mitkovića, utvrđuje se da su okrivljeni bili u obavezi da plate iznos od 127.136 dinara, što je manje od iznosa koji je uslov za postojanje navedenog krivičnog dela (150.000 dinara), a za preostali iznos okončan je postupak pravnosnažnom odlukom pred Prekršajnim sudom u Vranju – navodi se u obrazloženju rešenja Osnovnog suda.

Najnovije vesti