Žestoka rasprava pre usvajanja Predloga budžeta (VIDEO)

Odbornici Skupštine grada Vranja u utorak su, nakon žestoke i poduže rasprave, usvojili Predlog Odluke o budžetu za 2019. godinu u visini od 2,714 milijarde dinara.

Većnik za budžet i finansije Bojan Kostić podsetio je u uvodnim napomenama, kao izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, na set zakona kojima su reformisani javni prihodi.

- Neki od tih zakona tiču se i prihoda lokalne amouprave; imamo značajne izmene nakon donošenja Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine neće se više naplaćivati na način na koji se naplaćivala do sada, odnosno neće biti obračuna po kvadraturi objekata fizičkih i pavnih lica, već po ostavrenim prihodima aktivnosti koje utiču na životnu sredinu - rekao je Kostić.

Drugi institut koji se jača izmenama zakona na republičkom nivou je porez na imovinu, kao najizdašniji lokalni izvorni prihod u budućnosti.

- Zadatak nas kao rukovodstva grada je da napravimo pošten odnos sa građanima, da se onoliko koliko kao lokalna samouprava prikupimo od poreza na imovinu, toliko bude i ulaganje u komunalnu infrastrukturu.

Efekat po lokalnu samoupravu od povećanja zarada u javnom sektoru od 7 procenata (u socijali 9 odsto) je oko 60 miliona dinara.

Treća karakteristika budžeta je da je on koncipiran tako da se rukovordstvu grada omogući da završi započete kapitalne investicije, odnosno investicioni ciklus pokrenut još 2013. godine.

Tu spadaju izgradnja obilaznice, uređenje Hirurškog bloka, rekonstrukcija Ulice Bore Stankovića, izgradnja vrtića u naselju Raška i stanova za pripadnike snaga bezbednosti, realizacija komunalnih programa - rekao je Kostić koj ije obrazlagao i rashodnu stranu budžeta.

Dvadeset četiri odsto od projektovanog budžeta je fond za kapitalne investicije, dodao je većnik Kostić.

- Međutim, kada se tome dodaju sredstva koja će doći od republike, faktički ćemo imati još jedan dodatni budžet za kapitalne investicije, što je veliki napredak u odnosu na ovu godinu.

Tu je i povećanje transparentnosti trošenja budžetskih sredstava, naplate prihoda i digitalizacija računovodstvene dokumentacije, što će omogućiti uštede koje će biti preusmerene na socijalna davanja, sport i slično - rekao je Kostić.

Odbornik DS-a Perica Janković izneo je stav (vidi sledeći video klip) da je budžet za 2019. godinu "projektovan nerealno" i da rukovodstvo "ne može taj novac da namakne u budžet".

- Najbitnija stvar zbog koje smatram da nećete moći da ispunite prihodnu stranu su prihodi od poreza na zarade.

Projektovali ste da ćete te prohode ove godine povećati za skoro 60 miliona. Kako?

Nema investitora, nema novih radnih mesta, napisali ste u obrazloženju da se povećavaju zarade u javnom sektoru.

Voleo bih da mi objasnite kao ste došli do 60 miliona, to je po meni nerealno.

Takođe, za poljoprivrednike svega 15 miliona, dakle uopšte ne računate na njih, i saobraćajna infrastruktura 261 milion.

Ostaće nam, kad se odbije Ulica Bore Stankovića (60 miliona), obilaznica (60 miliona), ostaje nam samo stotinak miliona za ulice.

To je katastrofa - rekao je Janković.

Odbornik SDS-a Igor Andonov naglasio je da Grad svake godine ima "nekoliko kapitalnih investicija koje nikako da se realizuju i prenose se i prikazuju u budžetu iz godine u godinu".

- Prošle godine započeli ste i završili jedino Ulicu Jovana Jankovića Lunge i prostorije Doma kulture koje ste uzurpirali od grada i građana Vranja i renovirali za vašu Srpsku naprednu stranku - kazao je Andonov.

Odgovarajući na kritičke diskusije opozicionih odbornika, gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković rekao je da skupštinska opozicija, "slučajno ili namerno zaboravlja kapitalni projekat za Vranje - završetak Hirurškog bloka".

- Iskreno se nadam da će do kraja nedelje biti i svečano otvaranje Hirurškog bloka u Vranju.

Uslediće rekonstrukcija starog dela bolnice, investicija države od 6,2 miliona evra.

Niste vi iz opozicije rekli ništa ni o rekonstrukciji dve osnovne škole, ni o kapitalnoj investiciji rekonstrukcije Narodnog muzeja i Muzej kuće Bore Stankovića, a u narednom periodu biće završena i rekonstrukcija Pribojčićeve kuće i Baba Zlatine ulice.

Izvestan je završetak pozorišta u 2019. godini uz pomoć države.

Počeće izgradnja Regionalnog centra za vanredne situacije, već 21. decembra imako sastanak u MUP-u oko detalja realizacije ovog projekta.

Ono što je najbitnije, najviše ulažemo u infrastrukturno opremanje Industrijske zone, jer smo svesni da nam to donosi nova radna mesta, samim tim i veće prihode za naš budžet, a da zaposlenost sprečava migracije odavde - kazao je Milenković.

Šef odborničke grupe SNS Goran Nikolić istakao je da se prvi put vranjski budžet "u tolikoj meri oslanja na državni novac".

- U tome je najveća razlika između nekih prethodnih i ove vlasti - kazao je on.

Sednica će biti nastavljena u četvrtak 20. decembra u 8 časova.

Na sednici lokalnog parlamenta u utorak usvojen je Predlog Kadrovskog plana uprave Gradske opštine Vranjska Banja za 2019. godinu, kao i Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama. Usvojeni su i predlozi odluka o naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava, Predlog odluke o visine stope poreza na imovinu i Predlog odluke o izmeni odluke o boravišnoj taksi. Većinom glasova odbornici su usvojili i Predloge odluka o izradi i usvajanju Generalnog urbanističkog plana Vranja, Predlog odluke o javnim i nekategorisanim putevima, Predlog odluke o organizovanju zoohigijenske službe i Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o komunalnom uređenju grada Vranja. Na sednici su usvojeni Predlozi odluka o izmenama i dopunama odluka o usklađivanju poslovanja JP Zavod za urbanizam, JP Vodovod i JKP Parking servis sa Zakonom o javnim preduzećima. Takođe, usvojen je i Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Vranja za 2017. godinu, koja se neće menjati, ali će doći do preraspoređivanja radnika. Tačnije, u JP Urbanizam i izgradnja biće angažovano 25 radnika, umesto dosadašnjih 13. Odbornici su usvojili i Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o organizaciji gradske uprave i Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave.

Najnovije vesti